Дистанційний курс з дисципліни:
“Технічні засоби регулювання дорожнього руху” 5 курс (заочна форма)

  Викладач: к.т.н., доцент Птиця Геннадій Григорович

 е-mail: gennadij.ptitsa@ukr.net

Даний курс спрямований на студентів технічного спрямування за напрямком транспортні технології.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння концепцією інформування учасників дорожнього руху щодо засобів організації дорожнього руху на транспортній мережі, а також освоєння основ проектування технічних засобів керування транспортними та пішохідними потоками

В ході практичних занять студенти отримають практичний досвід розробки схем організації дорожнього руху з використанням технічних засобів; проектування розміщення технічних засобів на елементах вулично-дорожньої мережі; виконання розрахунків режимів світлофорного регулювання на перехрестях магістралі і розрахунків керуючих параметрів для контролерів. А теоретичний матеріал дозволить сформувати базу знань з особливостей управління дорожнього руху і застосування технічних засобів регулювання дорожнього руху

Також даний курс допоможе персоналу відповідних служб та відділів, який відповідає за організацію дорожнього руху та підвищення його безпеки, підвищити особистий професійний рівень і не допустити невідповідності застосування технічних засобів регулювання дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міст і дорогах країни.

Тривалість курсу 1 семестр, призначений для студентів 5 курсу центру освітніх послуг, спеціальність 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)Дистанційний курс з дисципліни:
“ТРАНСПОРТНЕ ПЛАНУВАННЯ МІСТ” 3 курс

  Викладач: к.т.н., доцент Птиця Геннадій Григорович

 е-mail: gennadij.ptitsa@ukr.net

Метою викладання дисципліни є підготовка фахівців у галузі транспортних систем, оволодіння типовими рішеннями інженерно-планувальних і організаційних заходів у процесі експлуатації міських вулиць для підвищення продуктивності вулично-дорожньої мережі та функціонування транспортної системи міста.

Предметом вивчення дисципліни "Транспортне планування міст" є принципи формування вулично-дорожньої мережі з метою підвищення ефективності функціонування транспортних систем міста.

Згідно з метою, основне завдання дисципліни полягає у формуванні студентів системи навичок, знань, вмінь та уявлень пов'язаних із методами удосконалення вулично-дорожньої мережі міста та планування мобільності населення.

Тривалість курсу 1 семестр, призначений для студентів 3 курсу факультету транспортних систем, спеціальність 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)