Навчальний курс розроблений з метою опанування та закріплення теоретичних знань, навичок та компетенцій з дисципліни "Детермінований аналіз ДТП".

Курс призначений для студентів спеціальності 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" , що навчаються за освітньо-професійною програмою "Організація та безпека дорожнього руху".

Навчальний курс складено відповідно до програми навчальної дисципліні.