Класифікація цілей навчання

 

Якщо Ви не ставите перед собою мети,
Ви ніколи її не досягнете.

Х. Маккей

Методисту нерідко доводиться порівнювати між собою різні навчальні курси і навчальні матеріали. Це важко зробити, не вміючи порівнювати цілі, для яких вони розроблялися (цілі навчання). Опис і порівняння цілей навчання ‑ одвічна педагогічна проблема. Традиційний спосіб її розв’язання –створення класифікації цілей навчання.

У середині минулого століття комісія експертів під головуванням Б. Блума розробила одну з найбільш відомих класифікацій цілей навчання - "Таксономію Блума". Ця класифікація повинна була служити основою для порівняння цілей, яких намагаються досягти автори різних навчальних програм. У таксономії Блума всі можливі цілі навчання були розділені на три непересічних області:

 • пізнавальні (Cognitive Domain);
 • емоційні (Affective Domain);
 • рухові (Psychomotor Domain).

Пізнавальні цілі охоплюють усе, що зв'язано з придбанням знань і розвитком розумових навичок. Емоційні цілі містять у собі всі завдання, пов'язані з формуванням цінностей, відношень, розвитком емоційного самоконтролю студентів. До рухових цілей належить розвиток рухових навичок, фізичної витривалості та ін.

11

Рис. 1.3 Шість рівнів ієрархії пізнавальних цілей навчання в таксономії Блума

Кожна з областей, у свою чергу, розділяється на підобласті (рівні). Найбільш розроблена і часто використовується класифікація цілей у рамках пізнавальної області, вона являє собою ієрархічну шостирівневу структуру (рис. 4). Робота з досягнення цілей вищого рівня базується на досягнутих цілях нижчих рівнів.

Спостереження показали, що у педагогічній практиці в основному застосовуються перші три рівні, а часто тільки два – знання і розуміння. Оскільки перед фахівцями постала проблема знайти шляхи застосування у процесі навчання трьох вищих рівнів, з’явилось чимало різних методик, що пропонували відповідні засоби навчальної діяльності. Одна з них, що пропонувала упровадження у навчальний процес рівнів аналізу, синтезу та оцінки, отримала назву “критичного мислення” і наприкінці минулого сторіччя була широко розповсюджена у різних країнах.

Рівень знання (Knowledge Level). Це найнижчий, початковий рівень. Усі цілі, що стосуються цього рівня, формулюються в термінах відтворення. Наприклад: "Назвати всі міста-герої", "Перелічити послідовність дій по вимиканню комп'ютера". Тут досить познайомити студентів з відповідною інформацією так, щоб вони змогли її повторити.

Знання (характеристики діяльності)

 • спостерігання і пригадування інформації
 • знання дат, подій, міст
 • знання головних ідей
 • володіння інформацією щодо предмету

Визначення діяльності (словарна форма): перераховувати, визначати, розповідати, з’ясовувати, показувати, характеризувати, збирати, перевіряти, формувати у вигляді таблиць, цитувати, називати, визначати хто, де, коли та ін.

Рівень розуміння (Comprehension Level). Щоб продемонструвати досягнення наступного рівня, студенти повинні викласти вивчений матеріал своїми словами. Здатність підсумовувати запропоновану інформацію та передати її своїми словами підтверджує, що студенти її засвоїли (відбулося запам’ятовування інформації та її переробка – усвідомлення).

Розуміння (характеристики діяльності)

 • розуміння інформації
 • сприйняття значень
 • перенесення знань до нового контексту
 • з’ясовування фактів, порівнювання, відмінність
 • упорядковування, групування, формування висновків
 • провіщання наслідків

Визначення діяльності (словарна форма): підсумовувати, описувати, роз’яснювати, протиставляти, провіщати результати, асоціювати (порівнювати), визначати, оцінювати, розрізняти, обговорювати, розповсюджувати.

Рівень застосування (Application Level). На цьому рівні цілі формулюються в термінах застосування отриманих знань у новій ситуації (наприклад, при розв’язанні нестандартних задач).

Застосування (характеристики діяльності)

 • використання інформації
 • використання методів, підходів (концепцій), теорій у нових ситуаціях
 • розв’язання задачі, використовуючи потрібні уміння або знання

Визначення діяльності (словарна форма): застосувати, демонструвати, рахувати, виконувати, ілюструвати, показувати, вирішувати, перевіряти, змінювати, визначати зв’язок (співвідносити), змінюватися, класифікувати, досліджувати, відкривати.

Рівень аналізу (Analysis Level). Цілі даного рівня припускають, що студенти здатні розділити вивчений матеріал на окремі складові, можуть описати його внутрішню організацію.

Аналіз (характеристики діяльності)

 • розгляд складових елементів
 • організація частин
 • розпізнавання прихованих значень
 • утотожнення компонентів

Визначення діяльності (словарна форма): аналізувати, відокремлювати, упорядковувати, пояснювати, з’єднувати, класифікувати, розділяти, порівнювати, відібрати, пояснювати, робити висновки.

Рівень синтезу (Synthesis Level). Досягши цілей цього рівня, студенти можуть ефективно комбінувати засвоєні знання, формувати з них нові конструкції (використовуючи, до речі, можливості конструктивізму). Наприклад, здатність формувати нові макрокоманди і редагувати з їхньою допомогою текст у текстовому процесорі можна віднести до цілей цього рівня.

Синтез (характеристики діяльності)

 • використання попередніх ідей для створення нових ідей
 • узагальнення за даними фактами
 • співвідношення знання з декількох інформаційних просторів
 • провіщання, формування висновків

Визначення діяльності (словарна форма): поєднувати, інтегрувати, видозмінити, змінювати розташування, заміняти, планувати, створювати, проектувати, винаходити (вигадувати), передбачати (що як би?), складати (компонувати), формулювати, підготовити, узагальнювати, переписати.

Рівень оцінки (Evaluation Level). Це найвищий, шостий рівень, на якому студенти демонструють відносини, роблять змістовні оцінювальні судження щодо вивченого матеріалу, щодо нових даних, які відносяться до вивченої області.

Оцінювання (характеристики діяльності)

 • порівнювання і розпізнавання ідеї
 • оцінювання важливості теорій, представлень
 • формування вибору, що ґрунтується на обміркованих аргументах
 • перевіряння цінності доведень та показань

Визначення діяльності (словарна форма): оцінювати, вирішувати, класифікувати, сортувати, контролювати, виміряти, рекомендувати, переконувати (запевняти), відбирати (підбирати), судити (оцінювати), пояснювати, виділяти (розпізнавати), підтримувати, заключати (закінчувати), порівнювати (зіставляти), резюмувати (підсумовувати).

Остання зміна: п'ятниця 6 березень 2009 09:52