Список літератури основний

  1. Дзюба Т. М., Коваленко О. Г. Психологія дорослості з основами геронтопсихології: навчальний посібник / за ред. проф. В. Ф. Моргуна. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2013. – С. 142-148, 224-225.
  2. Ушакова І. М. Геронтопсихологія : підручник. – Х. : НУЦЗУ, 2014. – с. 29-39, 49-62, 151-154.
  3. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения – СПб : Питер, 2010. – с. 15-27.
  4. Ермолаева М. Практическая психология старости. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2002. – с. 5-64.
Last modified: Sunday, 8 April 2018, 12:08 AM