Теми тижня

 • Геронтопсихологія як наука

  Вітаю. 

  На цьому тижні ми ознайомимося із загальними особливостями геронтопсихології як науки, зокрема:

  • визначимо предмет геронтопсихології та її відмінність від інших наук; 
  • охарактеризуємо методи, які застосовує геронтопсихологія й спроектуємо анкету для дослідження соціальних і психологічних особливостей осіб віку пізньої дорослості;
  • проаналізуємо теорії старіння і старості й встановимо відмінність між поглядами різних науковців на проблему старіння.

  Бажаю успіху. 

 • Старість як етап розвитку людини

  Вітаю. 

  На цьому тижні ми ознайомимося з  особливостями старості як етапу розвитку людини, зокрема, 

  • проаналізуємо взаємозв'язок різних біологічного, соціального і психологічного старіння; 
  • порівняємо різні періодизації психічного розвитку особистості у старості;
  • визначимо чинники надання психологічної допомоги старим людям, які помирають та їхнім близьким та різним.

  Успіхів вам у такій роботі. 

 • Анатомо-фізіологічні особливості осіб літнього та старечого віку

  Вітаю.

  Цього тижня ми акцентуємо увагу на  анатомо-фізіологічних особливостях осіб літньго та старечого віку, зокрема ми: 

  • визначимо  особливості впливу змін в різних системах організму старіючої людини та вплив хвороб на її психічний, емоційний стан;
  • порівняємо особливості старіння людей з різними властивостями нервоовї системи.

  Бажаю успіху. 

 • Вікові зміни особистості у старості

  Вітаю. 

  На цьому тижні ми ознайомимося з віковими  особливостями особистості у старості, зокрема;

  • оцінимо динаміку різних складових особистості (тривожності і депресивності) у старості й аргументуємо значення окремих чинників у змінюванні особистості (тривожності і депресивності) цього віку;
  • визначимо умови повноцінного життя людини у старості.

  Успіхів вам у такій роботі. 

 • Особливості пізнавальної сфери особистості в літньому та старечому віці

  Вітаю.

  Цей тиждень присвячено особливостям пізнавальної сфери особистості у старості. Зокрема, ми:

  • досліджуватимемо особливості уваги старих осіб й виявлятимемо чинники, які впливають на відмінність в увазі різних осіб цього віку;
  • обговорюватимемо особливості розвитку творчого потенціалу особистості в період пізньої дорослості.

  Успіхів вам у такій роботі! 

 • Особливості міжособистісних стосунків та спілкування в пізній дорослості

  Вітаю.

  Цей тиждень присвячено вивченню особливостей міжособистісних стосунків та спілкування в пізній дорослості, зокрема ми:

  проангалізуємо особливості міжособистісного спілкування старих осіб з представниками інших поколінь;

  дослідимо чинники, які визначають місце людини пізнього віку у родині.

  Успіхів!

  • Старіюча людина в суспільстві

   Мета. Порівняти чинники, які визначають місце і роль старіючої людини в сучасному суспільстві та  оцінити можливості її успішної адаптації у ньому; з’ясувати особливості ставлення літньої людини до трудової, професійної діяльності; аргументувати особливості поширених у суспільстві стереотипів про старість і старіння.

  • Психічні порушення і старіння

   Мета. Визначити специфіку психічних порушень старості і обґрунтувати їхню відмінність від психічних порушень, поширених у більш ранні вікові періоди; оцінити можливості зниження інтелекту у пізній дорослості; описати прояви психічних порушень у цьому віці

   • Соціальна та психологічна діяльність зі старими людьми

    Мета. Скласти план психологічної роботи з людиною віку пізньої дорослості, підібрати і застосувати оптимальні методи для цього; розробити психологічні рекомендації з організації взаємодії з людиною цього віку

    • Особистість у старості. Індивідуальна робота

     Мета. Виявити особливості комунікативної толерантності, самоповаги, вольових якостей, екстравертованості осіб віку пізньої дорослості.

     Дослідити особливості комунікативної толерантності, самоповаги, вольових якостей, екстравертованості 10 осіб віком понад 60 років за допомогою методики діагностики комунікативної толерантності В. В. Бойка і методики особистісного диференціалу. Підготувати узагальнені висновки за результатами дослідження, отриманими за допомогою цих методик. Порівняти особливості комунікативної толерантності старіючих осіб з вищим і нижчим рівнями самоповаги, з вищим і нижчим рівнями вольових якостей, з вищим і нижчим рівнями екстравертованості. Обґрунтувати, як впливають на різні аспекти комунікативної толерантності людини її вік, стать, вид теперішньої діяльності людини (пенсіонер чи працює), вид діяльності у минулому, рівень освіти, умови проживання (самотня людина чи живе з близькими), активність людини у суспільному житті, рівень самотності, можливість спілкуватися з іншими, задоволеність своїм життям у цілому.