Теорія. Геронтопсихологія як наука

1. Теорія

Розділ 1.1. Наука – геронтопсихологія 

  1. Предмет та цілі геронтопсихології
  2. Зв'язок геронтопсихології з іншими науками
  3. Засновники науки про старість і старіння

Розділ 1.2. Методи геронтопсихології

  1. Види досліджень, які застосовуються в геронтопсихології
  2. Лонгітюдний метод у геронтопсихологічному дослідженні

Розділ 1.3. Розвиток геронтопсихології як науки

  1. Етапи розвитку науки про старість і старіння
  2. Інститут геронтології НАМН України

Розділ 1.4. Теорії старіння та старості

  1. Біологічні теорії старіння та старості
  2. Соціологічні теорії старіння та старості
  3. Психологічні теорії старіння та старості

Список літератури