Взаємозв'язок різних видів старіння

Підготуйте есе обсягом 500-600 слів про взаємозв’язок біологічного, соціального і психологічного старіння. 

Завантажте текст в окрему тему.

Візьміть участь у рецензуванні есе інших студентів.  

(Немає тем для обговорення)