Інститут геронтології НАМН України

У вітчизняних дослідженнях старості увага тривалий час приділялась біологічним та соціальним аспектам. В Україні у 1958 році відкрито перший в СРСР і один з перших у світі Інститут геронтології Академії медичних наук СРСР. Його зародження і становлення пов’язано з іменами І.І. Мечникова, О.О. Богомольця, І.І. Шмальгаузена, О.Н. Сєвєрцова, О.В. Нагорного, М.М. Горєва, Д.Ф. Чеботарьова, В.В. Безрукова.

 

Зараз це – Інститут геронтології Національної академії медичних наук України – одна з провідних вітчизняних науково-практичних медичних установ, яка має за мету дослідження проблеми старіння та координацію експериментальної медико-біологічної, клінічної і соціально-гігієнічної роботи, що проводиться із зазначеної проблеми в різних наукових і практичних колективах України.

 

Наукова діяльність інституту має три основних напрямки:

  • біологія старіння – фундаментальні дослідження механізмів старіння та вивчення чинників, які цей процес сповільнюють або прискорюють;
  • клінічна геронтологія та геріатрія – клініко-експериментальні дослідження взаємозв’язку процесу старіння та вікової патології, перебігу основних захворювань в похилому віці, розробка та вдосконалення методів діагностики, лікування, профілактики, реабілітаційних заходів;
  • соціальна геронтологія та герогігієна – аналіз демографічної ситуації, умов життя, характеру харчування, трудової діяльності, їх впливу на стан здоров’я та тривалість життя населення України.

 

Але, на жаль, в інституті майже не приділяється увага психологічним аспектам старіння.

Остання зміна: неділя 11 березень 2018 11:40