Лонгітюдний метод у геронтопсихологічному дослідженні

Сутність лонгітюдного (подовжнього) методу дослідження полягає у вивченні одних і тих самих досліджуваних протягом тривалого часу в різні моменти їхнього життя. Його повторюють через певні проміжки часу і порівнюють отримані дані з попередніми. Предметом дослідження можуть бути розвиток інтелекту, мовлення, самосвідомості, спонукальної сфери тощо.

 

Складність застосування цього методу зумовлена міграцією індивідів, їхньою відмовою від участі в дослідженні, звиканням до нього і «продукуванням» бажаних для дослідника даних, які не відповідають реальності, значними затратами коштів, оновлюваністю теорій і методик тощо.

 

Недоліком цього методу є ефект когорти – відмінності, викликами несхожістю поколінь у досвіді і вихованні, а не самими по собі особливостями розвитку. Так, соціальний розвиток підлітків 40х років, 60х років, 80х років, 2000х років є відмінний через суттєві відмінності між цими періодами.

 

Відомим прикладом лонгітюдного дослідження є Ірландське лонгітюдне дослідження старіння (The Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) ). Перша хвиля цього дослідження тривала у 2009-2011 роках, друга хвиля – у 2012-2013 роках.

 

Організація цього дослідження:

1. Детальна комп'ютерна особиста співбесіду, в якій спеціально підготовлений інтерв'юер відвідував будинки літніх осіб та ставив різноманітні питання щодо їхнього здоров'я, економічних обставин та соціальних стосунків.

 

2. Інтерв'юер залишав учасникам опитувальник, на питання якого ті самостійно відповідали тоді, коли їм було зручно і надсилали до організаторів дослідження. Так збирали інформацію щодо більш чутливих тем.

 

3. Учасники відвідували спеціальні центри оцінювання здоров'я щоб пройти ряд фізичних і когнітивних медичних тестів, які проводять навчені медичні сестри.

 

У процесі Ірландського лонгітюдного дослідження старіння виявлена втрата старіючими людьми певної розумової гнучкості; схильність до обмеження соціальної активності; проблеми з надмірною вагою, зловживанням алкоголем і у чоловіків і у жінок; проблеми зі здоров'ям.

Остання зміна: неділя 11 березень 2018 11:36