Види досліджень, які застосовуються в геронтопсихології

Сучасна геронтопсихологія застосовує методи, запозичені з вікової, загальної і соціальної психології.

Виділяють такі види досліджень, які застосовує геронтопсихологія

1. Описові (феноменологічні) методи. Різні визначення предмета вивчення – самого процесу старіння – здебільшого засновані на описовому або феноменологічному рівні знання, що дозволяє будувати різні класифікації та схеми або розвивати теорії моделей і стратегій поведінки літніх і старих людей. Як правило, описові дослідження дозволяють висувати, а не перевіряти гіпотези. При цьому часто використовують методи спостереження та контент-аналізу документів. Такий вид дослідження може проводитися або з метою попередньої параметричної оцінки для подальшого контрольного експерименту, або в тих випадках, коли природа явища в силу етичних або технічних причин не дозволяє провести експеримент.

 

2. Експериментальні методи. Розглядаючи види досліджень у зарубіжній психології старіння, Дж. Біррен наводить приклади досліджень, які він називає експериментальною маніпуляцією. У вітчизняній психології такі експерименти частіше називають контролюючими. Вони спрямовані на вивчення феномену чи явища, характерного для певного віку. У даному випадку дослідження спираються на теоретичні положення, використовують математичний апарат для аналізу і пояснення кількісних закономірностей.

 

3. Культурно-генетичні дослідження. Важливим завданням геронтопсихології є виявлення стереотипів щодо старості і старих осіб, атитюдів і ставлення до них з боку суспільства в цілому і різних його груп; питання ставлення літніх людей до виходу на пенсію тощо. Вивчення їх є іншим видом досліджень, який умовно можна назвати культурно-генетичним. У даному випадку частіше використовуються бесіди, опитування та інші методи соціальної психології.

 

4. Ще один вид досліджень у психології старіння – втручання, зокрема тренінг, який покращує інтелектуальні здібності в результаті практики, або допомагає літнім людям, що переживають депресію, у формуванні більш позитивного погляду на життя. Мета втручання – покращення життя старих людей або зміна їхньої поведінки в бажаному напрямку.

 

Серед методів дослідження, які застосовуються у геронтопсихології, поширеними є опитування. Одним із видів опитування є анкетування як метод дослідження за допомогою анкет.

Пригадайте, які є вимоги до побудови анкети. З яких елементів складається анкета. Які види питань можуть бути в анкеті.

Остання зміна: неділя 11 березень 2018 11:34