Реституціалізація

новоутворення в розвиткові особистосту у старості

» Словник до теми 2