Розробіть макет анкети

Розробити макет анкети з вивчення поглядів літніх осіб щодо особливостей їхньої соціальної активності. Дотримуйтесь усіх вимог до структури анкети. Вона має містити мінімум 10 змістовних питань різного типу.