Укладіть структурно-логічну схему «Теорії старіння і старості»

Скласти структурно-логічну схему «Теорії старіння і старості». Акцентуйте увагу на відмінностях між різними біологічними і соціологічними теоріями, а також на специфіці поглядів на процес старіння представників різних психологічних шкіл.