1. Вступ до фаху 051 - «Економіка»  - Приходько Д.О.
 2. Высшая математика (2 семестр) - Вишневецький О. Л.
 3. Вступ до фаху "Менеджмент" - Криворучко О.М.
 4. Англійська мова для студентів транспортних спеціальностей - Герасимчук Т.В.
 5. Электротехника, электроника и микропроцессорная техника - Аругун Щ.В.
 6. Гідравлічне обладнання будівельних і дорожніх машин - Аврунін Г.А.
 7. Автоматизовані системи управління на автотранспорті - Давідіч Ю.О
 8. Основи підприємництва - Шершенюк О.М.
 9. Основы охраны труда - Крайнюк Е.В.
 10. Вступ до фаху "Матеріалознавство "- Глушкова Д.Б.
 11. Русский язык. Научный стиль речи: "Общество и Человек" (для студентов-иностранцев начального этапа обучения)  - Иванова В.А.
 12. Русский язык. Научный стиль речи: "Экономическая география и экономика" (для студентов-иностранцев начального этапа обучения) - Незовибатько О.В.
 13. Теория вероятностей - Вишневецкий А. Л.
 14. Макроекономіка  - Лантух І.В.
 15. Інформатика і системологія - Шевченко В.О.
 16. Англійська мова - Хорунжа Л.А.
 17. Транспортне право - Леонтьєва Л.В.
 18. Інформатика - Кудін А.І.
 19. Англійська мова (3 семестр) - Руденко Н.В., Скрипник Н.С., Новікова Є.Б.
 20. Транспортні технології - Токмиленко Т.Т.
 21. Логістика  - Очеретенко С.В.
 22. Русский язык как иностранный для студентов заочной формы обучения по направлению транспорт (4 семестр) - Новіна Н.Н., Моргунова Н.С., Дем'янова В.Г., Семененко І.Є.
 23. Українська мова: адаптивний курс для студентів-іноземців основних факультетів. Частина 2. - Приходько О.М., Божко Н.М., Рязанцева Д.В., Кісіль Л.М.
 24. Претензійно-позовна робота - Остапенко О.Г.
 25. Организация и безопасность дорожного движения - Холодова О.О.
 26. Інтелектуальна власність - Селезень С.В.
 27. Основи сертифікації автомобілів - Букрєєва О. С., Рибалко І.В.
 28. Основы химии (хімія для іноземців) - Бешенцева О. А.
 29. Політологія - Сук О.Є.
 30. Логістика - Очеретенко С.В.
 31. Основы финансов и бухгалтерского учета - Вербицкая В.И.
 32.  Основи фінансів та бухгалтерського обліку - Ковалева Т.В.
 33. Основи технології виробництва та ремонт автомобілів - Костенко О.С., Назаров О.І.
 34. Комп'ютерні математичні технології - Колодяжний В.М., Лісіна О.Ю.
 35. Транспортная планировка городов - Харченко Т.В., Бугаёва М.А.
 36. Організація навантажувально-розвантажувальних робіт - Северин О.О.
 37. Основи теорії систем і управління (2Т, 2Тд, 2Тс)  - Денисенко О. В.
 38. Взаємодія видів транспорту- Россолов О.В., Нефьодов М.А.
 39. Англійська мова для студентів транспортних спеціальностей  - Борзенко О.П.
 40. Психологія - Ткаченко I.В.
 41. Транспортні системи  - Кочина А.А.
 42. Основи теорії транспортних процесів і систем - Любий Є.В., Пономарьов Н.В.
 43. Англійська мова для студентів першого курсу економічних спеціальностей: другий семестр навчання - Дем'яненко М.С.
 44. Комп’ютерна техніка і програмування (2 семестр) - Скрипіна І.В., Костікова М.В.
 45. Облік у зарубіжних країнах  -Уварова Н. О.
 46. Безпека життєдіяльності - Диденко Н.В.
 47. Русский язык как инностранный - Приходько А.М.
 48. Русский язык для иностранных студентов технических специальностей (І курс, І семестр) - Приходько А.М.
 49. Філософія - Дорошкевич А. С.
 50. Правознавство - Климчук Ю. В., Остапенко О.Г. 
 51. Соціологія (2Дз, 4 ДЕз) - Прохоренко Т.Г.
 52. Стратегічний менеджмент (5Е) -  Федорова В.О.
 53. Общий курс транспорта(2Тз, 2ТДз, 2ТСз) - Харченко Т. В.
 54. Зовнішньоторговельні транспортні операціі- Шраменко Н.Ю.
 55. Курс высшей математики - Безугла В.С.
 56. Митно-тарифне регулювання Потаман Н.В., Понамарьова Н.В.
 57. Основи дистанційного навчання 2015 - Кухаренко В.М.
 58. Англійська мова для студентів транспортних спеціальностей - Радченко Н. В.
 59. Курс основи екологии - Усенко О. В.
 60. Общая физика (1Тз) - Щиголева С.А.
 61. Обробка матеріалів різанням - Лалазарова Н.О., Ляпін О.О.
 62. Корпоративное управление (5 Э, 5 Эд) -  Бочарова Н.А.
 63. Маркетинг - Федотова И.В.
 64. Інформатика - Костікова М. В., Скрипіна І. В.
 65. Загальна хімія - Єгорова Л.М.
 66. Інженерна та комп'ютерна графіка - Єрмакова О.А.
 67. Українська мова: адаптивний курс для студентів-іноземців основних факультетів - Приходько А.М.
 68. Педагогіка та технологія дистанційного навчання - Кухаренко В.М.
 69. Українська мова як іноземна - Приходько А.М.
 70. Російська мова для іноземців. Увідно-фонетичний курс іноземних студентів ФПІГ: перший семестр - юхно Ю.О., Артьомова О.І., Іванова В.О., Незовибатько О.В.
 71. Матеріалознавство - Глушкова
 72. Русский язык для иностранных студентов-заочников экономических специальностей I курс, 2 семестр - Приходько А.М.
 73. Русский язык как иностранный для студентов заочной формы обучения по направлению транспорт (2 курс, 3 семестр) - Дем'янова В.Г., Моргунова Н.С., Новіна Н.Н.