Чотири рівні оцінювання Кіркпатріка

Оцінювання тренінгу включає в себе застосування чотирирівневої моделі, розробленої Дональдом Кіркпатріком (Програми Оцінювання Тренінгів 1998). Інформація з кожного рівня вибудовується таким чином, щоб давати обширну оцінку ефективності тренінгової сесії або повної програми тренінгу. Кожен рівень вимагає щораз то більш точного та детального аналізу процесу навчання та результатів даного процесу.

Оцінювання на Рівні 1 - Реакції

Оцінювання реакцій вимірює те, як учасники програми тренінгу на неї реагують. Воно є спробою дати відповідь на питання, які стосуються сприйняття учасників:

 • Чи цінують вони даний тренінг?
 • Чи відчувають вони, що даний тренінг стосується їхньої роботи або їх самих?
 • Чи щось ззовні становить перешкоду процесу їхнього навчання?

Методи на Рівні 1:Метод, який найчастіше застосовується на цьому рівні оцінювання, називають «Щасливий Аркуш». Хоча на перший погляд це може виглядати деяким спрощенням, цей рівень оцінювання є практичним застосуванням Класичного Створення Умов за Павловим, та впливу даного Створення Умов на процес навчання. Якщо учасники навчання не отримують від тренінгу задоволення і не цінують його, то навряд чи вони будуть навчатися у тому об’ємі, у якому їм слід це робити. Реакції учасників таким чином матимуть важливі і безпосередні наслідки для процесу навчання (Оцінювання на Рівні 2). Хоча позитивна реакція не є запорукою навчання, негативна реакція майже цілковито зменшує можливість навчання.

Оцінювання на Рівні 2 – Навчання

Оцінювання на цьому рівні пересувається поза межі задоволення студента і робить спробу оцінити межу, до якого студента просунулися в плані знань, вмінь і ставлення. Щоправда, вимірювання змін у знаннях, вміннях та ставленні стало об’єктом критики, як таке, якому притаманна поверхневість та поведінковість, і яке дає лише поверхневі навчальні одиниці виміру. Перед тренером стоїть завдання визначити та оцінити глибше вивчення та пізнавальні зміни в розумінні значення та контексту, а не лише поверхневих змін у поведінці.

Методи на Рівні 2:Вимірювання на поведінковому рівні може включати формування та підсумування, попередні і підсумкові тестування, а також формальні письмові тести, такі, як екзамени, або ж формальні та неформальні спостереження поведінки студента у вивченні навчальних прикладів та симуляцій. Тестування може поширюватися на індивідуальних осіб або ж на команди, і може включати в себе самооцінювання або спостереження тренера.

Вимірювання на пізнавальному рівні може також включати формування та підсумування, і може бути структурованим та формальним або ж неструктурованим та неформальним. Воно часто прийматиме форму сесій зі зворотною реакцією або ж дискусійних груп, та вимагатиме, аби тренер здійснив оцінювання описів та пояснень, що їх дають студенти.

Оцінювання навчання є однією з одиниць виміру доданої вартості, що її тренінг може принести організації.

Оцінювання на Рівні 3 - Перенесення

На цьому рівні вимірюється перенесення навчання на робоче місце. Відбувається вимірювання зміни, яка відбулася у поведінці студента в процесі її роботи, і яка є прямим результатом проходження тренінгової програми. При оцінюванні на цьому рівні робиться спроба дати відповідь на наступні питання:

 • Яким чином студент використовує свіжо набуті знання, вміння та поведінку?
 • Як застосовується нове розуміння?
 • Що саме студенти почали робити краще внаслідок проходження тренінгу?

Багато організацій розглядають це, як безпосередню одиницю виміру віддачі від інвестиції у тренінгову програму.

Методи на Рівні 3: Перенесення навчання відбувається після його завершення, тому в процесі тренінгу важливо присвятити певний час для того, щоб допомогти студентам зрозуміти, як вони зможуть застосувати вивчене.

Таким чином, планування дій стає критично важливим видом діяльності наприкінці кожної тренінгової сесії, курсу чи програми.

Перенесення найкраще вимірюється лінійними керівниками всередині організацій, тому важливо, аби вони розуміли, що саме було вивчено і як воно може бути застосовано особами, які пройшли навчання.

Оцінювання на Рівні 4 - Результати

Оцінювання тренінгу на цьому рівні ставить собі за мету визначити вплив тренінгу на організацію. Воно вимірює накопичений вплив вивченого на ефективність організації понад індивідуальну продуктивність праці.

Методи на Рівні 4:Найточніші методи, використовувані для оцінювання результатів на даному рівні ‑ це ключові показники продуктивності праці, які визначають те, що тренінг був необхідний. Ці одиниці виміру забезпечують нас стратегічною інформацією про вплив тренінгу, і можливо включатимуть оцінювання таких речей, як поліпшення в процесі доставки, зменшення кількості помилок, рівнів скарг, зменшення витрат, або ж якісніші результати чи наслідки. Жорсткі одиниці виміру мають на меті визначити невловимі поліпшення в плані якості, які включають в себе прямі одиниці виміру, такі, як форми актуальної користі, форми відчутної користі, такі, як репутація, та непрямі одиниці виміру такі, як зменшення текучості робочої сили, поліпшене учасництво та задоволення працівників чи клієнтів

Підтримка для Рівня 3 та 4.

Для того, щоб підтримати перенесення навчання та спробувати гарантувати результати тренінгу, програмам часто сприяють наступні форми діяльності:

 • наставництво на робочому місці,
 • консультація з групами користувачів та фокус-групами,
 • співбесіди з керівниками та працівниками,
 • співбесіди з покупцями, клієнтами чи користувачами сфери послуг
 • тестування систем (таємничий покупець)
 • будь-якого характеру повторний аналіз організаційних потреб, який має на меті виміряти, що змінилося порівняно з початковими показниками.
Остання зміна: четвер 23 листопад 2017 10:51