Рефлексія

Формальне повторення відомих, навіть складних процесів діяльності не веде до формування нових об’єктивних засобів, а отже і до нових способів діяльності. Для того, щоб вони з’явилися, потрібно, щоб сама діяльність стала предметом спеціальної обробки (в тому числі аналізу і оцінки), щоб на неї була спрямована нова, вторинна діяльність. Тобто повинна з’явитися рефлексія стосовно вихідної діяльності [Щедровицкий Г.П. Система педагогических исследований (Методологический анализ) / Г. Щедровицкий, В. Розин, и др. Педагогика и логика. – М.: Кастоль. – 1993. - с.  200].

Її специфічна задача полягатиме в тому, щоб виділити у сконструйованому процесі діяльності якісь нові утворення, що могли б слугувати засобами для побудови нових процесів діяльності. При цьому необхідно їх порівнювати з вже існуючими системами засобів діяльності, системами задач, об’єктів і продуктів її. Тут, як бачимо, теж застосовується конструктивістський підхід: старе в новому, або відоме в невідомому.

Як результат рефлексії буде оформлення якихось нових об’єктивних засобів побудови діяльності. Оскільки вони вже стануть певною дійсністю, з’явиться можливість засвоєння їх у формі способів діяльності і розвитку тих розумових здібностей, що необхідні для їхнього задіяння. Ці здібності будуть істотно відрізнятися від тих, що мали б розвиватися у процесі діяльності без супроводження її рефлексією. Прикладом такої рефлексії можуть стати “Сім порад початківцю дистанційного навчання”, які є наслідком вивчення дистанційного курсу “Технології веб-дизайну”. 

Рефлексія Цибенко Віктора Сергійовича

Дистанційний курс “Технології веб-дизайну 2003”

Сім порад початківцю дистанційного навчання

1.Головне, чого не потрібно робити - це не братися за усе у самий останній момент. Виходить дуже незручно: квапишся, нервуєш. Загалом, повна відсутність комфорту і спокою.

2.Якщо ти ще не маєш електронної поштової скриньки, то обов’язково її заведи. Це взагалі штука корисна, а при навчанні - особливо.

3.Слухай тьютора (або наставника). Він ніколи не говорить нічого непотрібного і нічого поганого не порадить, нічому шкідливому не навчить, а от корисному - запросто.

4.Частіше радься з одногрупниками. Вони теж багато чому можуть навчити і допомогти.

5.Читай додаткову літературу, заглядай на тематичні сайти. Дистанційний курс дає лише необхідний мінімум інформації, основу для подальшої самоосвіти.

6.Починай виконувати завдання відразу після їхнього одержання. Це надає великі переваги. По-перше, чим швидше зробиш завдання, тим швидше з'явиться час для відпочинку, адже краща робота - це відпочинок (от тільки конкуренція велика  ;-)  . А по-друге, з'являється можливість щось доробити чи виправити поки ще не пізно, а на курсі пізно стає щосуботи увечері  :)  .

7.Головне, до чого потрібно прагнути - це щоб те, що ти робиш, надавало тобі задоволення. Тоді і результат буде ДУЖЕ гарним!

Прийом рефлексії має своє місце в технології організації освітньої діяльності, і його використання ‑ показник професіоналізму педагога, у тому числі дистанційного.

Рефлексія - уявний чи чуттєвий процес усвідомлення людиною своєї діяльності. Цілі рефлексії: згадати, виявити й усвідомити основні компоненти діяльності ‑ її зміст, типи, способи, проблеми, шляхи їхнього рішення, отримані результати і т.ін. Без розуміння способів свого навчання, механізмів пізнання і мислення, студенти не зможуть присвоїти тих знань, які вони здобули в дистанційному навчанні. Якісна рефлективна діяльність дистанційних студентів є основою успіху всього освітнього процесу.

Подпись: Рефлексія уявний чи чуттєвий процес усвідомлення людиною своєї діяльності Рефлексія допомагає студентам сформулювати одержувані результати, перевизначити цілі подальшої роботи, скорегувати свій освітній шлях. Якщо фізичні органи почуттів для людини є джереломїї зовнішнього досвіду, то рефлексія - джерело внутрішнього досвіду, спосіб самопізнання і необхідний інструмент мислення. Рефлективна діяльність дозволяє студенту усвідомити свою індивідуальність, унікальне призначення, що випливає з аналізу його діяльності, продуктів, оскільки студент виявляє себе в тих пріоритетних областях буття і способах діяльності, що близькі його індивідуальності.

Способи для цього застосовуються самі різні: усне обговорення, письмове анкетування, графічне структуроване зображення змін, що відбуваються зі студентом протягом одного заняття, дня читижня.

Дистанційна діяльність припускає постановку студентом цілей своєї освіти, їхнє виконання і наступну рефлексію – усвідомлення способів досягнення поставлених цілей. Рефлексія в цьому випадку - не тільки підсумок, але і стартова ланка длянової освітньої діяльності і постановки нових цілей.

У ході дистанційного навчання періодично проводиться обговорення і коректування поставлених студентами цілей. Студенти і викладач аналізують, як досягаються їхні цілі: звужуються чирозширюються вони, чи додаються нові цілі і т.д. Виникаючі проблеми студенти виражають за допомогою питань, наприклад: "Як мені навчитися швидко набирати текст? Як правильно приєднатися до дискусії по електронній пошті?"

Студенти можуть мати у своєму комп'ютері спеціальні рефлексивні щоденники, у яких ведуть записи, роблять графічні замальовки, виконують рефлексивні завдання. Там же знаходяться студентські плани, програми занять, корисні рефлексивні алгоритмічні  розпорядження чипитання, які викладач надсилає студентам. У таких розпорядженнях можуть бути наступні блоки питань: «Які почуття і відчуття виникали в мене під час дистанційного заняття? Відтворіть динаміку своїх почуттів і відчуттів за визначений період дистанційних занять, назвіть можливі причини своїх емоційних змін», «Які мої головні результати сьогодні? Завдяки чому мені вдалося їхдосягти? Що нового, яке збільшення до вже наявного досвіду мені вдалося створити?”

Помітимо, що відображення багатства почуттів і відчуттів - невід'ємна частина дистанційного навчання. За відсутності очних контактів особливо важливо знайти більше способів вираження свого внутрішнього світу й емоційного стану. Цьому необхідно вчити дистанційних студентів. Тому і самому педагогу не слід скупитися на вербальне відображення свого стану, у тому числі й у писемній формі.

Остання зміна: четвер 23 листопад 2017 10:50