Створення семантичного конспекту (за Г.О. Атановим)

Семантичний конспект - «Опорний конспект», що добре передає його дидактичний сенс. Інша його назва - «семантичний конспект» - вказує на його природу, або сутність.

Це предметне знання в «чистому» вигляді. Саме воно і збирається у вигляді семантичного конспекту. Підручники ж, по суті, є інтерпретацію цього знання. І перед студентами, що вивчають підручники, фактично ставиться завдання встановити це «чисте» знання. Виходить, що «витягти знання» з тексту означає скласти його семантичний конспект.

3. Практичні поради щодо написання семантичного конспекту

Етап 1.

1.1. Виберіть 2-3 сторінки тексту з підручника, який читаєте.

1.2. Уважно прочитайте перший абзац.

1.3. Спробуйте зрозуміти, заради якої предметної думки написаний прочитаний абзац.

1.4. С формулю йте цю думку однією фразою, або висловлюванням.

1.5. Перевірте, чи немає ще інших предметних думок у виділеному абзаці. Якщо є, запиш іть кожну у вигляді одного висловлювання.

1.6. Проробіть описане для наступного абзацу і так далі для всього вибраного тексту.

Приклад. Оригінальний текст (взято з навчального посібника: Л. Ф. Обухова. Вікова психологія. - М.: Педагогічне суспільство Росії, 2000, с. 303):

«Якщо порівняти казку з фантазією, то на користь казки можна сказати, що вона має послідовну структуру з певним сюжетом, який розвивається в напрямку благополучного кінця. У порівнянні з фантазією казка має ще одну перевагу - у ній всі бажання, навіть самі непорядні (так звані «едипові» бажання), можуть бути виявлені, і про них можна говорити, обговорювати з батьками. Фантазії ж дитина відкрито обговорювати боїться».

Семантичний конспект:

 1. Казка має сюжет.
 2. Сюжет казки завершується благополучним кінцем.
 3. У казці можуть бути виявлені всі бажання дитини.
 4. Виявлені в казці бажання (але не ці бажання!) Дитина може обговорювати.
 5. Фантазія сюжету не має.
 6. Дитина боїться висловлювати фантазії.

 

Примітки:

А. При формулюванні висловлювань звертайте увагу на наступне:

 • предметом висловлювань можуть бути поняття, явища, процеси, закони, теореми, висновки, причини, наслідки, властивості, ознаки, моделі тощо ;
 • висловлювання повинні містити мінімальну кількість слів, висловлюючи при цьому закінчену думку;
 • поняття вперше вводяться через визначення. Ніяке нове поняття не може з'явитися у висловлюванні, яке не є визначенням;
 • будь-яке висловлювання не повинно містити більше ніж одне нове поняття;
 • кожне висловлювання має виражати одну єдину думку;
 • висловлювання повинні бути розташовані в порядку, відповідному логіці викладу досліджуваного курсу;
 • будь-яке висловлювання має даватися в повн ому формулюванні, і його зміст не повинен залежати від інших висловлювань. Не допускаються займенники, що замінюють іменники з інших висловлювань;
 • сенс висловлювань іноді істотно залежить від порядку слів. Переконайтеся (найпростіше це зробити, змінюючи порядок слів), що висловлювання виражають вірну думку. Зверніть увагу, що для висловлювань, що визначають поняття, тобто визначен ня , порядок слів значення не має.

Б. Проробивши описану вище роботу, Ви тим самим придбаєте особистий досвід, який дозволить Вам істотно змінити сприйняття згаданих вище книг.

Етап 2.

2.1. Розбийте весь курс на тематичні рубрики, або розділи, пронумеруйте їх.

2.2. Проробіть для кожної рубрики описану в етапі 1 роботу зі складання висловлювань.

2.3. Зведіть докупи всі висловлювання.

Етап 3.

3.1. Відредагуйте кожен вислів відповідно до вираженої в ньому думк и і граматик и його написання, користуючись рекомендаціями етапу 1.

3.2. Видаліть висловлювання, які повторюються.

3.3. При виявленні суперечливих висловлювань видаліть невірне висловлювання.

3.4. Якщо порушується логіка викладу, то поміняйте висловлювання місцями.

3.5. Якщо вислів передає дві думки, то розбийте його на два самостійних висловлювання.

3.6. Виключіть випадки використання ще не введених визначеннями понять.

3.7. Виключіть випадки використання більше одного нового поняття в одному висловлюванні.

3.8. Уточніть кількість виділених рубрик. Якщо рубрика має велик у кількість висловлювань, її краще роздробити.

Етап 4.

4.1. Дайте кожному висловлюванню номер, що складається з двох чисел, розділених крапкою. Перше число відповідає номеру рубрики, друге число - номер висловлювання всередині рубрики.

4.2. Встановіть зв'язок між висловлюваннями, вказавши в дужках після даного висловлювання номери інших висловлювань, від яких це висловлювання залежить, якими воно визначається.

Примітка.

Встановлюючи зв'язк и , враховуйте наступне:

 • найпростіший, але необхідний вид зв'язку - це нагадування понять, вжитих у висловленні;
 • існують і більш глибокі зв'язки між висловлюваннями, наприклад, цілого і частини, загального і конкретного, причини і наслідки та ін;
 • зв'язки встановлюються тільки з попередніми висловлюваннями.

Етап 5.

Якщо Ви виконали роботу всіх попередніх етапів, то Ви повинні себе привітати з готовністю до переходу на якісно новий рівень навчання.


Last modified: Tuesday, 29 August 2017, 4:43 PM