Керування роботою групи

Керування – це авторитетна і відповідальна допомога студентам в груповій роботі для досягнення навчальних цілей. При організації роботи малих груп: формулюється групове завдання; визначаються правила роботи; пропонується форма підведення підсумків, що дає можливість студентам проаналізувати ефективність роботи  всієї групи.

Тренер спостерігає за процесом і починає діяти, коли виникають ускладнення. Він розвиває і зміцнює навички навчання за допомогою досягнення консенсусу, поваги до різних точок зору, особистої відповідальності, розв’язування конфліктів, спеціальної системи завдань, питань і прямих керуючих впливів. Тут важливі: стратегія; навчання і допомога; розв’язування конфліктів; практичні рекомендації.

Варто враховувати, що модерування двох навчальних груп, що працюють з одним і тим же змістом і розв’язують одну й ту ж проблему – це зовсім різні задачі. Причин розходжень може бути багато. Члени групи мають різні знання, життєвий досвід, досвід роботи в групі, культурні і мовні особливості, комп'ютерні уміння.

Тренер завжди перед початком навчального процесу повинний мати стратегічний план роботи. План має враховувати навчальні цілі програми, доступні ресурси. У той же час необхідно враховувати мету і задачі студентів, їхній досвід, базову підготовку, причини, за яких вони вибрали даний курс, які комп'ютерні технології їм доступні, їхній досвід роботи в групі.

Працюючи з групою, тренер повинен відноситися до студентів як учасників групи, і водночас, як окремих особистостей. У цьому випадку він може максимально використати всі можливості групової роботи. Тренер повинен дуже тактовно пояснити студентам, чому на даному етапі навчального процесу сформовані групи і яку навчальну мету вони виконують. У протилежному випадку може піти шквал емоційних висловлювань з приводу різних організацій, у які включали насильно у шкільні роки, свободи особи і т.д.

Тренер не повинен забувати, що він виконує навчальну роботу, мета якої – поліпшення здібностей студентів та одержання ними навичок якісного виконання діяльності.

Тренер природньо більше знає про предмет вивчення та уміє вирішувати досить складні проблеми. У процесі роботи групи його задача – не розповідати про проблему, не підказувати студентам хід рішення, а допомагати аналізувати проблеми, відповідати на питання, що виникають у студентів.

Конфлікт – це частина нашого життя і якщо конфлікт контрольований, він є рушійним елементом навчання, адже підключається соціальний аспект співвідносин у діяльності. Проблеми виникають, коли конфлікти виходять з-під контролю, і тут задача тренера – повернути процес у первісне русло.

Тренер може керуватися п'ятьма стратегіями розв’язання конфлікту:

 • він може сподіватися, що проблема буде вирішена сама по собі, і нічого не робити;
 • він може дати інформацію, що зніматиме конфлікт;
 • він може стати на сторону однієї з груп у конфлікті;
 • він може кооперуватися з групами для формування загального рішення;
 • він може шукати компроміс.

Яка зі стратегій більше підходить – залежить від ситуації, і вибрати її має  тренер.

Тренер повинен працювати і з групою, і з окремими особистостями у цілях групи. Усі його контакти з окремими учасниками групи повинні бути прозорими усім.

Тренер повинен визначити правила власної роботи у діалозі з групою. Ці правила стають фундаментом для формування основних угод з розв’язання конфліктних ситуацій.

Велику роль у роботі групи грає зворотний зв'язок, що дозволяє студентам корегувати їхнє поводження та підсилювати якість прийнятих рішень у групі.

Дуже корисним є складання розкладу роботи кожної групи, з якого стає зрозуміла діяльність як групи, так і тренера.

Групове навчання

 1. Робота у групах забезпечує умови співробітництва у навчанні і соціально-формуючого впливу на особистість
 2. Ефективність роботи членів групи зростає у малих групах та мікрогріпах (3-10 осіб)
 3. Стосунки у групі збагачують професійний і комунікативний досвід особистості.
 4. Група має обов’язково явні або неявні соціальні цілі, що формуються на тлі спільного створення навчальних та особистих продуктів
 5. Тренер залежно від стану навчального процесу у групі може виконувати обов’язки учасника, коректора або консультанта
 6. Способи утворення груп можуть бути різними, але основною умовою повинен бути різний рівень підготовки, що забезпечує потребу у взаємодопомозі, обміні досвідом та інших проявах корисної співпраці
 7. Основний груповий процес – це створення продукту. Передумова успішності – якісний соціальний клімат у груповому середовищі
 8. Для допомоги у створенні етикету групи тренер надає певні рекомендації (інструкції)
 9. Тренер спостерігає роботу груп, щоб запобігти соціальним конфліктам і допомогти розв’язати виробничі конфлікти
 10. Контрольований конфлікт є рушійним елементом навчання
 11. Тренер працює одночасно з групою і з окремими особистостями в її складі з метою досягти спільної цілі
 12. Група як навчальне угрупування зв’язане спільними цілями і повинна складати план своєї роботи з урахуванням діяльності кожного члена групи і тренера

 

Остання зміна: п'ятниця 26 вересень 2008 15:41