Види діяльності у групі

Оскільки групи навчаються здебільшого самостійно, їх необхідно цьому вчити. Проводиться загальний інструктаж, готуються спеціальні пам'ятки та чіткий розклад взаємодії, заздалегідь готуються завдання для обговорення, попередньо проводяться консультації. При цьому, особливо на початкових етапах тренер повинен брати активну участь у роботі окремих груп.

Пропонується використовувати такі види діяльності груп:

  • підготовка загального рішення запропонованої задачі чи проблеми і його презентація за допомогою електронних засобів;
  • колективне обговорення та розв’язання проблеми, у тому числі методом «мозкового штурму»;
  • груповий вибір від колективу кращих повідомлень з підготовленихстудентами питаньдля виступу у дискусії;
  • підготовка студентів до взаємодії з іншими групами – обмірковування і формулювання питань для них, підготовка конкурсів і змагань, участь груп у розв’язуванні спільної для всього віртуального класу задачі;
  • виконання тривалого творчого завдання – дослідження об'єкта, розробка проекту, аналіз матеріалів та ін.

При організації групової роботи використовуються різні форми навчальної діяльності, які наведені нижче.

Студенти поділяються на дві групи. Студенти групи А першими ставлять запитання чи висловлюють думку, а студенти з групи В – відповідають. При цьому потрібно чітке виконання установлених тренером правил спілкування, розкладу групової роботи і правил оцінювання як окремої участі в роботі кожного учасника групи, так і результатів їх спільної роботи. Тренеру слід враховувати не лише активність кожного учасника групи, але й чітке дотримання зазначеного розкладу і правил.

Студенти розбиваються на малі групи. Тренер ставить запитання всім учасникам групового обговорення, над розв'язанням якого члени кожної групи “думають” разом і доходять до спільної думки чи розв’язку, використовуючи будь-які доступні і зручні для них засоби комунікації.

Студенти групуються у пари. Тренер ставить запитання, студенти спочатку обмірковують його, потім діляться своїми міркуваннями з партнером. Потім кожна пара обмінюється своїми ідеями з іншими учасниками віртуального класу.

Студенти працюють у групах з трьох осіб. Або всі троє беруть участь у вправі, або двоє з них беруть участь у рольовій грі, а третій – спостерігає за процесом і веде "протокол" спілкування для того, щоб поділитися своїми враженнями з іншими учасниками. Студенти виконують роль спостерігача чи реєстратора по черзі.

Працюючи в малих групах, кожен студент стає експертом з визначеної теми, частини статті, варіанта політичного рішення та ін. Потім кожен учасник групи ділиться з групою тим, про що довідався. Працюючи разом і використовуючи отриману інформацію, група виконує невелике групове завдання.

За кожною малою групою закріплюється визначений аспект теми, статті, пропозиції, які учасники групи повинні вивчити й обговорити за запропонованим викладачем планом. Кожен член групи стає експертом із закріпленої за групою теми чи виду діяльності. Формуються нові групи, що включають по одному експерту з первісних груп. У нових групах студенти діляться своїми знаннями з різних аспектів чи предмета статті.

Студенти поділяються на дві групи. Кожній групі тренером дається для аналізу певний сценарій, що містить спірне питання чи ситуаційну задачу. Одна група розробляє аргументи, що підтримують цей сценарій, інша – протилежну точку зору. Команди обговорюють призначену їм позицію і готують аргументи на її підтримку. Учасники повинні передбачити реакцію і критику протилежної сторони. У такій роботі можна запропонувати ще й участь третьої групи – спостерігачів, що по закінченні "дебатів" дають аргументовану оцінку кожної з двох сторін.

Сумісне написання проектів

Перша стратегія. Це робота у малій групі для підготовки документа.

Група виконує декілька проектів. Перший проект – дуже короткий, його створює групі з двох студентів, яка формується на початку навчального процесу. У такій групі зменшується кількість процедурних питань. Якщо у такій групі виникають проблеми, то вони легко вирішуються.

На наступному етапі пари об’єднуються у групи з 4-6 студентів. Для групового проекту корисно досить точно визначати природу питання. Наприклад, мала група обирає ситуаційну вправу з тексту курсу та виконує аналіз. Це дає гарантію, що група підготовлена до розв’язання головного завдання.

Згодом з’являється архів робіт груп, які можуть бути представлені новим студентам.

Друга стратегія - це пред’явлення чернеток. Після попередньої дискусії один зі студентів створює підсумковий документ і запрошує інших студентів його прокоментувати. Водночас, група вирішує, хто буде відповідальним за створення чернеткового звіту групи. Потім кожний студент готує чернетки групи та передає для коментарів іншим студентам. Цей процес продовжується до тих пір, поки документ не пройде всіх студентів. Після цього він передається тренеру та стає доступним для всіх груп.

Остання зміна: п'ятниця 26 вересень 2008 15:39