Класифікація методів спілкування

Думати легко, діяти важко,
а перетворити думку на дію -
найскладніша річ у світі.
І.В.Гете

У дистанційному курсі однією з головних задач є організація спілкування [Robertson ThelmaJ., KlotzJack. How can Instructors and Administrators Fill the Missing Link in Online Instruction? ‑ Online Journal of Distance Learning Administration. V. 5, N. 4. ‑ 2002]. Для проведення навчання тьютор може використовувати різні методи асинхронного спілкування.

Читання та відповіді. Одна з найбільш типових форм дистанційного навчання – це надатистудентам навчального матеріалу, а потім ставити питання і пропонувати відповісти на них. Дуже важливо ставити відкриті питання, які вимагають більш ніж один варіант відповіді і можуть мати додаткові питання. Якщо не виконується такий варіант, то після відповіді першого студента зникає необхідність відповідати останнім. Навіть дві чи три відповіді на відкрите питання роблять ефективною ще чиюсь участь у навчальному процесі. Студенти можуть навчатися дивлячись на відповіді інших, але це не є доказом їхньої участі у навчальному процесі. Для таких слід підбирати нескладні додаткові індивідуальні питання з метою з’ясувати їхню реакцію або причину мовчання. Якщо у відповідь Ви отримаєте один з раніше поданих варіантів дослівно, це може означати, що студент не має своєї думки або не вміє конструювати відповідь. Тоді треба допомогти йому в обох цих випадках.

Подпись: Участь у спілкуванні це довіра аудиторіїДебати. У класичному випадку у розділі курсу обирається проблема, що має декілька чітко позначених точок зору і дає можливість створити групи “студенти за” та “студенти проти”. Такі дебати легко керуються, використовуються у проблемно-орієнтованому навчанні, можуть використовувати як синхронний так і асинхронний режими. Але, як вказують західні дослідники, вони можуть важко починатися, тому бажано спочатку запропонувати декілька позицій “за” та “проти” як підказку.

Конференція. Це добре структурована форма дебатів. До роботи залучаються дві групи студентів, кожна з яких готує звіт за проблемою та представляє його їх від групи. Наступний крок припускає знайомство з позиціями, кожна група визначає (але не обов’язково – згоджується), де на її погляд обидві групи мають спільну точку зору (точка домовленості). Кожна група оголошує точки домовленості. На третьому кроці розглядаються точки зору з протилежними думками та області протиріч. Групи доказують або досліджують представлені уявлення з метою зміни точки зору кожної групи. Ці аргументи складаються та представляються кожною групою.

Сумісне читання. Ця техніка була використана у традиційному класі Палінскаром та Скоттом, а потім була адаптована до дистанційного навчання. Сумісне читання потрібне у навчальному консенсусі та розумінні особливого документа або проблеми. Воно заохочує глибоке читання, вільне розуміння та зміни погляду на перспективи даної проблеми.

Процес базується на вільному читанні якогось матеріалу у будь-якому вигляді і складається з таких етапів:

 • Короткий огляд тьютором матеріалу та галузі.
 • Думки студентів про їх початкове розуміння матеріалу і про те, що вони сподіваються довідатись у процесі читання документу.
 • Читання документу з олівцем у руках. Помічати фрагменти, де документ здається незрозумілим і\або потребує пояснення.
 • Вільне висвітлення тексту, яке потребує роз’яснення у конференції.
 • Об’єднання уваги для роз’яснення незрозумілих фрагментів.
 • Підготування питань до тексту та обмін ними з колегами.
 • Відповіді на деякі питання колег.
 • Написання особистої думки про прочитаний матеріал (есе).

У будь-який час тьютор може виявити підтримку групі або особистості. Це може бути у формі вступу у новий матеріал (підсилений, полегшений, розширений). Цей тип спілкування потребує додаткової підготовки учасників.

Обговорення ідей. Це корисна техніка, яка показує студентам, що може зробити активна група разом. Вона складається з чотирьох етапів:

 1. Всі учасники запрошуються виділити три проблеми у відношенні до вивченого розділу. Вони можуть бути у вигляді питань, що потребують відповіді, або опису особливих проектів.
 2. Після вивчення усіх альтернативних ідей, тьютор вибирає декілька ідей, і обговорюється їхня важливість.
 3. Відкривається дискусія за вибраними ідеями, де учасники обговорюють їх та висловлюють своє відношення до них (подобається і чому, або навпаки).
 4. Формуються відповіді, які потребують подальших колективних досліджень, що дозволить просуватися до проекту, який буде виконуватися у малих групах.

Відкритий форум. У багатьох випадках студенти відчувають, що дуже потребують відкритого простору для спілкування та обміну думками. Для цього можна сформувати простір у вигляді форуму або списку розсилки з модерацією. У такому просторі студенти можуть підняти ті проблеми, які їх цікавлять, залучити у розмову інших.

Подпись: Запрошуйте учасників до спілкування індивідуальноІгри та моделювання. Рольові ігри – це високо структурована система конференцій. Студентам необхідно дати короткий опис ролей, які вони підтримують у грі, доступ до ресурсів, які дають основну інформацію до ситуації, що буде моделюватися, та зробити вхідну постановку питань, з яких починається рольова гра.

У рольовій грі, яка ведеться двома групами через форум або список розсилки, деякі дії будуть мати місце у приватній пошті. Це можуть бути, так би мовити, режисерські ремарки або підказки до удосконалення ведення особистих ролей.

Майстер-клас. У такому класі розглядається поведінка студента та експерта. Спочатку викладач дає на високому рівні деяку модель дій експерта для того, щоб студент побачив його техніку. Потім студента запрошують скопіювати дії експерта, Всі відхилення від “еталонних” дій фіксуються та обговорюються зі студентами. Таку стратегію діяльності можна розглядати як діяльність за зразком з урахуванням можливих ситуацій.

Гостевий лектор. Ця форма припускає запрошення гостя, щоб зробити дискусію цікавою. Для підвищення активності студентів їм надаються матеріали про запрошеного гостя або від нього. Студенти формують до нього питання (може використовуватись технологія обговорення ідей) і далі виконується обмін повідомленнями. Подальші питання будуть залежати від відповідей на оригінальні питання.

Лист з курсу

Веб-форуми і телеконференції

З приводу участі у веб-форумах і телеконференціях досвіду поки обмаль. В основному досвід обмежується форумом і чатами “Веб-класу ХПІ”. Ще є невеликий досвід спілкування з родичами і друзями за допомогою ICQ. Завдяки всіляким чатам і подібного роду програмам для спілкування (ICQ, AOL, MSN і ін.) дуже зручно спілкуватися в режимі реального часу.

Підписалася на групи новин у програмі Outlook Express: fido7.ru.computerra - це море інформації про комп'ютери і комп'ютерні програми. Тут я довідалася про нову версію поштової програми MSN 8.5, що у даний момент проходить тестування.

fido7.ru.internet.icq - тут я довідалася про існування поряд із програмами ICQ, AOL такої програми для спілкування як Jabber.

Узагалі дуже багато інформації і я сподіваюся,що вона надалі буде нам дуже корисна як у роботі, так і для розширення кругозору.

Василевська

Питання для самоконтролю            Який, на Вашу думку, метод спілкування є найбільш ефективним при обговоренні проблем теоретичного матеріалу, стратегії діяльності, аналізу спілкування? Обгрунтуйте свої пропозиції.

Остання зміна: вівторок 7 листопад 2017 9:18