П’ятикрокова модель спілкування

Студенти, що беруть участь у дистанційному навчанні, мають різний досвід використання електронної пошти, яка є одним з основних засобів спілкування студентів з тьютором і своїми колегами з навчання.

Дослідження показують, що при організації дистанційного курсу учити спілкуванню необхідно як новачків, так і досвідчених користувачів Інтернет. Спілкування в дистанційному курсі відрізняється від звичайного спілкування, тому у досвідчених користувачів можуть виникати проблеми більш складні, ніж у новачків.

Дослідження Джіллі Салмон (http://www.oubs.open.ac.uk/e-moderating/fivestep.htm) показують, что практично всі дистанційні студенти проходять п'ять етапів формування повноцінного спілкування в дистанційному курсі (рис. 6.1).

Рис. 6.1 Модель спілкування в дистанційному курсі

На першому етапі визначаються проблеми доступу до електронної пошти, списків розсилки, форуму і здатність учасників їх використовувати.

Керування

 1. Визначайте моменти тривожності Ваших студентів, при необхідності використовуйте особисте листування.
 2. Запрошуйте учасників до спілкування індивідуально.
 3. Постійно розвивайте й оновлюйте підтримуючі матеріали.
 4. Створюйте чітку і зрозумілу студентам структуру дискусії.

Другий етап призначений для залучення учасника в процес спілкування, визначення себе в соціальній групі, у якій він буде засвоювати дистанційний курс.

Керування

 1. З'ясовуйте про наявні у студентів фізичні вади (навіть малозначні) і знайдіть засоби допомогти їм.
 2. Використовуйте метафори і роз'яснення для створення простих засобів комунікації.
 3. Акцентуйте увагу на уміннях, що виявляють Ваші студенти, з метою їхнього поширення.
 4. Заохочуйте вдалі стилі спілкування Ваших студентів.
 5. Заохочуйте практику, спрямовану на розвиток умінь.
 6. Не створюйте моральних проблем у відношенні пасивних студентів.
 7. Розробляйте спеціальні вправи для студентів, що сприяють успішному пошуку колег за інтересами.
 8. Допомагайте студентам у навігації та виборі конференцій за інтересами.
 9. Допомагайте студентам розвивати їхні здатності, виявляти себе в дискусіях.
 10. Призначайте, якщо це можливо, з числа досвідчених студентів наставників для новачків.
 11. Пояснюйте студентам необхідність узагальнень після кожних 20 повідомлень у дискусії.

На третьому етапі учасники обмінюються інформацією про себе і визначають форми кооперації.

Керування

 1. Проводьте цільові та корисні дискусії.
 2. Створюйте умови для запитів на інформацію від студентів.
 3. Приділяйте увагу, пишіть особисті листи студентам, у яких виникають проблеми, або які є пасивними.
 4. Формуйте поради і стратегії для роботи в умовах інформаційного перевантаження.
 5. Проводьте різноманітні дискусії, що враховують потреби студентів.
 6. Вводіть до дискусії додаткові завдання при необхідності.
 7. Нагадуйте студентам про регламент, якщо дискусія стає перевантаженою чи неплідною.

На четвертому етапі починається дискусія, пов'язана з тематикою курсу, взаємодія стає більш продуктивною, установлюється взаєморозуміння.

Керування

 1. Будьте готові пояснити роль тьютора в дискусії (особливо, якщо в студентів починає з'являтися таке питання на цьому етапі).
 2. Працюйте над розвитком Ваших умінь у керуванні процесом конструювання знань.
 3. Обмінюйтеся з іншими тьюторами проблемами роботи з окремими студентами і групою.
 4. Заохочуйте співробітництво й активність студентів.
 5. Знайте, коли декілька днів доцільно не виявляти свою активність у дискусії.
 6. Будьте готові оцінити участь кожного студента, але аналізуйте, аналізуйте і ще раз аналізуйте.
 7. Будьте готові дати права модератора дискусії одному з студентів для одержання відповідного досвіду.
 8. Закривайте марні чи непродуктивні дискусії і створюйте нові.

На останньому, п'ятому етапі, учасники починають розуміти переваги спілкування в досягненні своїх особистих цілей.

 Керування

 1. Застосовуйте різноманітні новації.
 2. Будьте упевненими, що Ваші оцінки, моніторинг і міркування сприймаються іншими.
 3. Заохочуйте міркування студентів про засоби спілкування, дискусії, вплив Інтернет на навчання.
 4. Пояснюйте розходження дистанційного та традиційного навчання.
 5. Виділяйте гарні навички і стилі комунікації та заохочуйте їх.
Last modified: Tuesday, 7 November 2017, 9:17 PM