Роздiл 3.5

Практика. Створення презентації у Power Point


ПрограмаPowerPoint є лідером серед систем для створення презентацій. З її допомогою текстова і числова інформація легко перетворюється в професійно виконані слайди і діаграми, придатні для демонстрації перед сучасною дуже вимогливою аудиторією.

РозробникиPowerPoint виходили з припущення, що даною програмою користаються не кожний день і тому програма повинна бути зрозумілою для користувача і простою в експлуатації. PowerPointнадає широкий вибір готових рішень, забезпечуєстворення високопрофесійних презентацій.

Після завершення роботи над презентацієюможна надрукувати отримані слайди на папері, вивести їх на фотоплівку, додати до слайдів замітки доповідача, а також підготувати діапозитиви.

19Електронні презентації містять спеціальні відеоефекти, звукові фрагменти, музику, елементи анімації і навіть відеокліпи, а можливості PowerPointу створенні електронних презентацій і керуванні ними відповідають самим сучасним вимогам.

Для створення високопрофесійних відеоматеріалів за допомогоюPowerPoint не обов'язково бути художником. Шаблони, що поставляються в комплекті з програмою, забезпечують високуякість результату.

Для повноцінного використання всіх можливостейPowerPoint не вимагаються глибокі знання принципів роботи комп'ютера. Підказкипрограми забезпечують виконання всіх необхідних кроків у потрібній послідовності.

Технологія розробки презентації

Основні поняття: слайд і презентація

Сукупність слайдів, зібраних в одному файлі утворюють презентацію. В одній презентації може бути довільнечисло слайдів.

spacer.gif (67 bytes)Презентація - це набір слайдів, об'єднаних можливістю переходу від одного слайда до другому і зберігаються в загальному файлі.

Слайд- логічно автономна інформаційна структура, що містить різні об'єкти, які представляються на екрані монітору, листі папера чи на листі кольорової плівки у виді єдиної композиції.

У складі слайда можуть бути присутнім наступні об'єкти:

 • заголовок і підзаголовок
 • графічні зображення (малюнки)
 • таблиці
 • діаграми
 • організаційні діаграми
 • тексти
 • звуки
 • маркіровані списки
 • тло
 • колонтитул
 • номер слайду
 • дата
 • різні зовнішні об'єкти

Послідовність роботи над презентацією

Весь процес розробки презентації може бути розбитий на декілька етапів: 

1. Розробка структури презентації

2. Створення окремих слайдів

3. Складання зв'язаної послідовності слайдів

4. Створення допоміжної підтримки презентації

5. Планування демонстрації

Режими роботи в PowerPoint

Відповідно до поділу роботи над презентацією на етапи в PowerPoint передбачені різні режими роботи:

 • режим структури (OutlineView) - для розробки структури презентації
 • режим слайду (SlideView) - для розробки окремого слайда
 • режим сортувальника слайдів (SlideSorterView) - для роботи над усією сукупністю слайдів
 • режим заміток (NotesPageView) - для створення допоміжної підтримки презентації
 • режим показу слайдів (SlideShow) - для перегляду слайдів і визначення режимів їх демонстрації.

Кожний з цих режимів забезпечує відповідну роботу з презентацією. При цьому зміни, внесені в одному режимі, відбиваються у всіх інших.

Робота в режимі структури

У режимі структури PowerPointвідображає текстовуінформацію презентації, яка вводиться чи редагується. Користувач може цілком сконцентруватися на текстовому наповненні слайдів і викладі своїх ідей. Дизайн і інші елементи оформлення зовнішнього вигляду презентації проробляються після переключення в інші режими.

В окремому вікні можна спостерігати поточний слайд.

У режимі структури відображається не всякий текст, наявний на слайді, а тільки введений у спеціальні зони розмітки слайдів - бокси.

 Робота в режимі слайда

У цьому режимі зручно конструювати чи коректувати окремі слайди презентації. Тут можна вводити і редагувати текст, уставляти графічні об'єкти, діаграми (графіки) і таблиці. Крім того, слайд можна доповнити власним тлом і текстовими коментарями.

Робота в режимі сортувальника

У цьому режимі мініатюрні копії слайдів усієї презентаційної послідовності розташовуються рівномірними рядами у вікні перегляду. Користувач може простежити вплив будь-якого загального параметра, такого як оформлення тла слайдів чи вибір колірної схеми, на вид презентації в цілому. У цьому режимі немає можливості зміни змісту конкретних слайдів, зате доступні засоби їхнього видалення, дублювання і зміни порядку проходження.

За допомогою даного режиму можна перевірити презентацію на наявність суперечливих слайдів чи грубих помилок у представленні інформації. Режим сортувальника слайдів також використовується для завдання і зміни перехідних ефектів, що реалізуються на екрані при зміні слайдів під час демонстрації презентації.

Режим перегляду слайдів

 

У режимі перегляду демонструється слайд чи уся презентація слайд за слайдом. Демонстрація виконується точно так, як буде здійснюватися показ готової презентації - з використанням переходів, анімації, спеціальних ефектів і переходів від одного слайда до іншого.

Робота над окремим слайдом

Типові структури слайда

Для створення слайда використовується відповідний режим роботи PowerPoint(режим слайда).

Почати роботу можна з чистого листа, або з типової розмітки (у програмі типова розмітка називається авторозміткою). Використання типових розміток звільняє від деяких рутинних операцій з формування слайду. Програма пропонує декілька варіантів типової розмітки.

До складу слайда можуть бути включені:

зображення

графіки

таблиці

маркіровані списки

організаційні діаграми

 Однак! Можна почати з порожнього слайда і самостійно сформувати свою структуру слайда.

Розміщення об'єктів на слайді

Основу слайда складає набір двовимірних площин, обмежених розміром екрана.

Кожному елементу слайда відповідає своя площина. Таким чином, слайд представляє багатошарову структуру, у якій кількість шарів відповідає кількості об'єктів.

Самий задній шар займає тло.

Інші об'єкти слайда можуть довільно розміщатися, а надалі переміщатися, по шарах і в залежності від цього буде визначатися їхня видимість на слайді (об'єкт може бути загороджений іншим об'єктом, розташованим на передньому шарі). У будь-який момент часу можна змінювати розташування об'єктів, як у координатах площини, так і по глибині шарів.

Графічні зображення в PowerPoint

Програма має великі можливості з імпорту й обробки вже створених графічних зображень. Це відноситься до векторних зображень, що можуть легко модифікуватися і які не втрачають якість при масштабуванні.

Саме векторні зображення є основою презентації і всі основні можливості програми PowerPoint в обробці зображень сконцентровані на векторних зображеннях.

Колекція графічних зображень векторного типу і спеціальна програма керування колекцією включені до складу постачання програми PowerPoint

Що можна робити з графічним зображенням?

 У PowerPoint векторне зображення можна створювати на основі примітивів, будувати на основі зображень колекції, що поставляється в комплекті з програмою PowerPoint, чи одержувати шляхом імпорту зображень, підготовлених у різних форматах, включаючи такі розповсюджені як CorelDRAW(.cdr), AutoCAD (.dxf), WindowsEnhancedMetafile (.emf).

Перелік основних можливостей PowerPointз обробки векторних зображень:

 • створення найпростіших графічних примітивів: еліпсів, прямокутників, елементів блок-схем, винесень, сполучних ліній і т.ін.
 • масштабування зображення
 • групування зображень з метою формування нового
 • розгруповування складного зображення і його перегрупування
 • коректування найпростіших елементів зображення
 • зміна товщини ліній
 • додавання до зображення ефекту тривимірності і тіні
 • обертання і перекидання зображення
 • вирівнювання декількох зображень на слайді щодо окремої позиції
 • рівномірний розподіл декількох зображень
 • фарбування зображень
 • дублювання зображень

На малюнку ліворуч показано як за декількаоперацій можна з наявного зображення шляхом розгруповування, перефарбуванняі перегруповування елементів зображення одержати нове зображення.

Що можна робити з текстом?

Текст - один з основних елементів будь-якого слайда. Його можна ввести через клавіатуру чи імпортувати з іншого додатка, наприклад з MSWORD. Створення текстового елемента і наступна зміна виконується майже так само, як це робиться в MSWORD.

 

Що можна робити з тлом

Тло часто є стратегічним елементом усієї презентації. В окремих випадках тло на слайді можна не створювати, але якщо воно потрібно, то до послуг розроблювача надані наступні можливості:

 • залити тло потрібним кольором
 • зробити тло у вигляді плавного переходу одного кольору в іншій
 • залити тло кольором і одноколірними зображеннями-примітивами (наприклад, лініями, клітками, цеглинками і т.д.)
 • зробити тло на основі заготовленої текстури (невеликих графічних зображень, що багаторазово повторюються, утворити тло)
 • завантажити як тло зовнішнє графічне зображення (наприклад, фотографію)

Збереження у форматі *.ppt

 

Презентація зберігається в повному обсязі у файлі з розширенням ppt. У такий спосіб збережена презентація може надалі модифікуватися і розвиватися (за допомогою PowerPoint).

При збереженні в даному форматі можна вибрати версію PowerPoint, у якій буде збережена презентація.

© 2007 НТУ "ХПІ", ПЛДН
Последнее изменение: Четверг, 25 Декабрь 2008, 19:19