Коментарі щодо мети навчання

Якщо ви хочете навчити людину навичкам, відповідне завдання навчання може вимагати, щоб людина продемонструвала ці навички. Якщо ви хочете, щоб учасники засвоїли інформацію, ваше завдання попросити їх скласти список інформації. Отже, завдання навчання - це зовнішня або оцінювана поведінка, яку учасники можуть продемонструвати під час заняття, щоб довести, що вони вивчили те, що ви хотіли. Це значить, що спостерігаючи за їх поведінкою, ви можете дізнатися, що вони вивчили. Ось чому вони іноді називаються поведінковими завданнями.

Якщо навчання не можна оцінити, можливо, це відбувається тому, що ви прагнете вплинути на чиєсь відношення, тоді вам підійде мета навчання, ніж поведінкове завдання для опису результатів навчання та розвитку.

Мета навчання повинна складатися з трьох компонентів:

  1. ствердження теми, що досліджується, та метод, за допомогою якого буде виконуватися навчання. Наприклад: співбесіда для прийняття на роботу буде досліджена через обговорення, аналіз проблеми, серії рольових ігор;
  2. скільки окремих положень навчання учасники мають визначити для себе в результаті даного дослідження, і коли вони їх визначать. Наприклад, в кінці заняття кожен визначає чотири власні положення навчання;
  3. інструкція для учасників для визначення можливостей, які вони повинні будуть використати, щоб застосувати навчання на практиці (або ще де-небудь). Наприклад, кожна людина стисло опише свій план дій застосування результатів навчання на робочому місці, і коли вони застосовуватимуть найбільш важливі положення навчання.

У наступному прикладі, результати відносяться до курсу, що охоплює тему “Лідерство”, що є частиною програми з менеджменту. Там, де навчання може бути оцінене в кінці заняття, завдання навчання може мати наступний вигляд:

В кінці заняття... всі учні, у 9 з 10 випадків, зможуть розказати напам’ять 3 аспекти теорії лідерства, використовуючи відповідну термінологію

Якщо потреби учасників різні і навчання різне для кожного з них, більше підійде мета навчання, що виглядає наступним чином:

Група дослідить лідерство шляхом загального обговорення та вправ, що ґрунтуються на моделі лідерства. У висновках кожен учасник виділить 3 ключові положення навчання, які важливі для них в їхньому розвитку, як лідера, та скажуть як вони застосують хоча б одне з них на практиці

Мета навчання не нав’язує певні результати навчання; швидше  забезпечує гнучкість навчання, щоб вивчити те, що їм потрібне і дозволяє визначити своє власне навчання.

Щоб гарантувати ефективне навчання в даному випадку, вам потрібно буде надати учасникам певний час, щоб обдумати, що вони вивчили, та визначити можливості застосування своїх нових знань. Вам необхідно уважно подумати, чи доречно буде попросити їх розказати групі, що вони визначили для себе. Якщо ви хочете, щоб вони це зробили, ви повинні сказати їм про це перед тим, як вони почнуть думати над відповіддю. Інший, лояльніший підхід - поділитися довільною інформацією.

Використовуючи мету навчання замість поведінковихзавдань при плануванні занять, також важливо визначити, чи мало місце бажане навчання. Навряд чи ви будете використовувати такі методи, як, наприклад, письмові тести та демонстрація навичок, які оцінюють результати за загальним стандартом. Краще використовувати методи, які дозволяють учасникові визначити своє навчання, як наприклад відгук та  планування дій.

Остання зміна: четвер 25 вересень 2008 22:15