Переглянута таксономія Блума

Таксономія когнітивних цілей розвинена Бенджаміном Блумом у 1950-х роках і адаптована для використання як інструмент планування. Вона продовжує бути однією з найбільш універсальних моделей, яка надає напрям щодо організації мисленєвих умінь у шести рівнів від базових до вищого порядків рівнів мислення.

У 1990-х роках Лорин Андерсон (у минулому студентка Блума) переглянула таксономію. Вона зробила зміни у наголосі (це інструмент для створення навчального плану, який легко застосувати на всіх рівнях навчання) та термінах.

Оскільки таксономія відбиває різні форми мислення, яке є активним процесом, дієслова точніші від іменникових форм і тому назви головних категорій були змінені (див. табл. 1). Категорія "знання" була переназвана тому, що знання є продуктом мислення і не відповідає для опису категорії. Було запропоновано використовувати термін "пригадування". Крім того, "розуміння" стало "усвідомленням" і "синтез" переназваний на "створення" щоб краще відбити природу мислення, описану у кожній категорії.

Зміни у таксономії Блума

Таблиця 1

Оцінка (Evaluation)

13 12

Створення (Creating)

Синтез (Synthesis)

Оцінювання (Evaluating)

Аналіз  (Analysis)

14

Аналізування (Analysing)

Застосування (Application)

15

Застосування (Applying)

Розуміння (Comprehension)

16

Усвідомлення (Understanding)

Знання (Knowledge)

17

Пригадування (Remembering)

У модифікованій таксономії Блума додатково розглядаються ролі викладача і студента та запитування на кожному рівні. Вона є класифікацією мислення, організованого за рівнями складності і дає викладачам і студентам можливість вчитися і діяти у просторі і забезпечує просту структуру для багатьох видів питань.

Пригадування. Студент здатний розпізнати, перенести і пригадати вивчену інформацію.Це:

 • Розпізнавання;
 • Перелік;
 • Описування, характеризування;
 • Відновлення;
 • Наведення як приклад;
 • Розташування;
 • Знаходження.

Роль викладача на цьому рівні: спрямовувати, розповідати, показувати, перевіряти, записувати, оцінювати.

Роль студента на цьому рівні: він відповідає, пригадує, розпізнає, описує, переказує або просто пасивний учасник.

Питання рівня пригадування

 • Що трапилось після..?
 • Скільки...?
 • Що таке..?
 • Хто саме був, який..?
 • Чи можете Ви назвати..?
 • Знайдіть визначення для..?
 • Опишіть, що трапилось після..?
 • Що є вірним, або невірним..?

Усвідомлення. Студент усвідомлює значення інформації за допомоги пояснення (як) і тлумачення того, що було вивчено. Він уміє:

 • Пояснювати;
 • Наводити приклади;
 • Робити висновки (припускати);
 • Переказувати;
 • Класифікувати;
 • Порівнювати;
 • З'ясовувати.

Викладач на цьому рівні демонструє, слухає, задає питання, порівнює, співставляє, перевіряє.

Студент на цьому рівні пояснює, описує, тлумачить, демонструє, з'ясовує, він активний учасник.

Питання рівня обмірковування (усвідомлення)

 • Чи можете Ви пояснити, чому..?
 • Чи можете Ви написати своїми словами...?
 • Як ви маєте пояснити...?
 • Чи можете Ви написати короткий огляд..?
 • Що Ви гадаєте, повинно відбуватися наступним..?
 • Хто, як Ви гадаєте...?
 • Яка була головна думка..?
 • Чи можете Ви пояснити...?
 • Чи можете Ви ілюструвати...?
 • Чи діє кожний у спосіб, як .... діє?

Застосування. Студент застосовує інформацію у контексті, що різниться від того змісту, в якому вона вивчалася. Він уміє:

 • Забезпечити виконання;
 • Проводити на практиці;
 • Здійснювати (доводити до кінця).

Роль викладача на цьому рівні: він показує, супроводжує, спостерігає, оцінює, організує, ставить питання.

Роль студента на цьому рівні: він розв'язує завдання, демонструє використання знань, розраховує, збирає (факти, матеріали), комплектує, завершує, ілюструє, конструює, активний учасник.

Питання рівня застосування

 • Чи Ви знаєте інший приклад, де ...?
 • Чи можете Ви згрупувати за характеристиками таке, як ...?
 • Які фактори могли Ви змінити, якщо ...?
 • Які питання повинні Ви задати про ...?
 • Чи зможете Ви за наданою інформацією розвинути комплект вказівок щодо ...?

Аналізування. Студент розбиває вивчену інформацію на її частини для того, щоб краще усвідомити цю інформацію. Він уміє:

 • Порівнювати;
 • Організовувати;
 • Переконструювати;
 • Співвідносити;
 • Описувати взагалі;
 • Переконувати;
 • Структурувати;
 • Об'єднувати у ціле.

Роль викладача на цьому рівні: він розслідує, супроводжує, спостерігає, оцінює, діє як джерело, запитує, організує, розглядає дискретно і критично.

Роль студента на цьому рівні: він обговорює, розкриває, аргументує, обмірковує, думає глибоко, проходить тестування, проходить перевірку, задає питання, підраховує, наводить довідки, допитується, активний учасник.

Питання до аналізування

 • Які події не могли відбутися?
 • Якщо ... відбулося, яким мало бути закінчення?
 • Як саме ... подібне до ...?
 • Що Ви бачите як інші можливі результати?
 • Чому ... зміни відбулися?
 • Чи можете Ви пояснити, що повинно трапитись, коли ...?
 • У чому полягають деякі із проблем ...?
 • Чи можете Ви розрізнити між ...?
 • Які були деякі з мотивів раніше?
 • Яка була зворотна точка?
 • У чому були проблеми з ...?

Оцінювання. Студент виробляє рішення, базовані на поглибленій рефлексії критичному ставленні і оцінюванні. Він уміє:

 • Перевіряти;
 • Формувати гіпотези;
 • Критикувати;
 • Перевіряти на дослідах;
 • Оцінювати, формувати думку;
 • Контролювати (тестувати);
 • Виявляти;
 • Спостерігати протягом процесу (моніторинг).

Роль викладача: він роз'яснює, погоджується, припускає, супроводжує і спрямовує.

Роль студента: він формує думку і оцінює, обговорює, порівнює, критикує, запевняє, доводить, оцінює можливості, вирішує, підтверджує, активний учасник.

Питання до оцінювання

 • Чи є тут краще рішення до ...?
 • Обдумайте ціну ...?  Що Ви думаєте про...?
 • Чи можете Ви відстояти Вашу позицію щодо ...?
 • Як Ви вважаєте, ... добра, чи погана річ?
 • Як би Ви регулювали ...?
 • Які зміни до ... Ви би рекомендували?
 • Чи вірите Ви ...? Що б Ви відчули, якби ..?
 • Наскільки ефективні є ...?
 • Які є висновки ...?
 • Який вплив буде .... мати на наше життя?
 • Які є про і контра ...?
 • Чому є ... ціни?
 • Які є альтернативи?
 • Хто виграватиме і хто буде втрачати?

Створювання. Студент формує нові ідеї і створює інформацію, використовуючи те, що було завчасно вивчено. Він уміє:

 • Проектувати;
 • Конструювати;
 • Планувати наміри (стратегії);
 • Створювати;
 • Придумувати, відкривати;
 • Винаходити;
 • Виготовляти.

Роль викладача. Він супроводжує, сприяє, проявляє увагу, розмірковує щодо покращення, аналізує, оцінює.

Роль студента. Він проектує, формулює, планує, використовує ризики, видозмінює, створює, пропонує, активний учасник.

Питання рівня створювання

 • Чи можете Ви спростувати ... для ...?
 • Чи можете Ви бачити можливе рішення до ...?
 • Якби Ви мали доступ до всіх ресурсів, як би Ви їх могли розподіляти?
 • Чому Ви не винайшли свій власний шлях до ...?
 • Що могло б трапитись, якщо ...?
 • Скільки способів можете Ви ...?
 • Чи можете Ви створити нові і незвичайні використання для ...?
 • Чи можете Ви розвинути пропозицію, яка була б ...?

 

Остання зміна: середа 24 серпень 2016 10:49