1.2 Робота з системою Moodle

Уся навчальна активність студента розділена по тижнях ( рис . 1). Перед першим тижнем представлені елементи, що відносяться до всього курсу. К ож ен тиж день має навчальні елементи для обов'язков ого пророблення. Їх можна розділити на дві групи: ресурси та елементи курсу. Ресурси ‑ це інформація у різних формах , що містить матеріал даного предмету. Елементи курсу ‑ це ті завдання, що повинен виконати студент, щоб одержати позитивну оцінку з предмету. Сюди відносяться завдання, тести, уроки, форуми, чати і опитування.

1-1

Рис. 1.1 Загальний вид дистанційного курсу

Кожний тип ресурсу чи елементу курсу має характерну для нього іконку. Перелік найбільш уживаних іконок наведений у таблиці.

Таблиця 1 - Опис іконок

Назва і короткий опис

Іконка

1.

Текстовий ресурс, може містити опис роботи на тиждень

2

2.

Ресурс у вигляді документа MS Word, розміщені студентом файли

3

3.

Ресурс у вигляді архіву (різних типів), містять навчальні матеріали на тиждень

4

4.

Завдання, елемент для передачі виконаного завдання викладачу

6

5.

Урок, завдання за варіантами

7

6.

Тест, з виставлянням оцінки

8

7.

Чат, діалог у синхронному режимі

9

Клацнувши на ресурсі перед Вами може відкритися текстова сторінка.

Деякі матеріал и для скорочення обсягу інформації представлено у вигляді заархівованих файлів. У цьому випадку браузер пропонує користувачу на вибір: відкрити відразу файл чи зберегти його на диску. Не рекомендується відкривати файл. Потрібно вибрати опцію збере ження на диску.

Далі робота з файлом відбувається звичайними засобами Wіndows. Якщо файл заархівований, після збереження його необхідно р о зархівувати. Для цього варто скористатися Провідником Wіndows, знайти збережений файл на диску, натиснути на ньому правою клавішею миші і вибрати Витягти в поточну папку.

У текстових файлах представлено теоретичний матеріал, приклади виконання завдань, контрольні роботи (завдання) і вказівки з їх виконання.

Контрольні роботи викону ються в електронному вигляді. Для цього, як правило, використовується програма MS Word. Слід враховувати, що обсяг файлу не повиен перевищувати 1М, тому його бажано архівувати.

Передача файлів викладачу виконується в системі. Після щиглика лівою кнопкою на елементі Завдання, з'являється форма для відправлення файлу (Рис. 1.2). Натиснувши на кнопку Огляд, знаходимо файл на диску. Після вибору файлу натиснути Відправити.

1-2

Рис. 1.2 Відправлення виконаного завдання викладачу

Обов'язковим елементом дистанційного навчання є Тести (рис. 1.3). Тест може мати обмеження за часом проходження (у хвилинах). Під час здачі тесту час, що залишився, висвітлюється студенту (рис. 1.3).

1-3

Рис. 1.3 Момент проходження тесту

Елемент Урок має змістовний матеріал , після якого треба відповісти на тест ове питання. В залежності від відповіді може бути представлений різний навчальний матеріал.

Форум ‑ важливий елемент, це місце, де в а синхронному режимі (у різний час) відбуваються обговорення (рис. 1.4) навчального матеріал у, розміщуються питання студентів та викладача. Форум може містити вкладені файли. Підписавшись на форум, учасник буде отримувати копії всіх нових повідомлень на свій e-maіl.

1-4

Рис. 1.4 Зовнішній вигляд форуму

Чат дозволяє слухачам спілкуватися в реальному часі. Відповідно всі учасники обговорення повинні одночасно брати участь у ньому.

Блок керування (рис. 1.5), дозволяє одержати доступ до зведеної відомості вашої успішності. Після щиглика на Оцінки, Ви побачите набрані та максимально можливі бали кожного завдання (рис. 1.6). Окремі оцінки (за тест, урок) виставляються системою автоматично на підставі порівняння Ваших відповідей із правильними. Окремі оцінки (за завдання, форум) виставляються викладачем після перевірки вручну. Клацнувши на оцінці, можна одержати більш докладну інформацію.

15

Рис. 1.5 - Блок керування

1-5

Рис. 1.6 Оцінки за виконання обов'язкових елементів

Одна з переваг даної системи – Ви можете постійно спілкуватися один з одним та викладачем через форум, чат та прості повідомлення.

Перелік користувачів, з якими можливе спілкування, можна подивитися, натиснувши на блок Люди - Учасники (рис. 1.7). Відобразиться список, що складається з викладача і студентів. Натиснувши на прізвищі будь-якого учасника, можна переглянути інформацію з його профілю. Кнопка Відправити повідомлення дозволяє пересилати повідомлення в Moodle .

1-6

Рис. 1.7 Користувачі, з якими можливе спілкування

1-7

Рис. 1.8 Інформація з вашого профілю

Якщо клацнути на своєму прізвищі (воно як правило вгорі), то ви побачите загальнодоступну інформації про себе (рис. 1.8). Кнопка Змінити пароль дозволяє перемінити пароль доступу. Виданий викладачем пароль потрібно перемінити. Кнопка Обмін повідомленнями дає доступ до відправлених чи отриманих раніше повідомлень.

Редагувати інформацію дозволяє одержати доступ до свого Профілю. Профіль зберігає персональні настроювання, а також дані про користувача, доступні іншим користувачам. Обов'язково варто вказати реальний E-maіl, який Ви постійно переглядаєте. Можна установити бажану мова інтерфейсу системи, рекомендується додати свою фотографію.

Корисні рекомендації

У процесі дистанційного навчання завантажується велика кількість файлів з різних предметів. Виконуються контрольні завдання. Якщо цю інформацію не структурувати, то в ній дуже просто заплутатися. Через якийсь час стане незрозуміло, до якого предмету відносяться ті чи інші навчальні матеріали, до якого тижня навчання.

Рекомендується створити для кожного предмету окрему папку, де зберігати відповідні файли.

Для створення імен файлів виконаних завдань використовуйте тільки букви латинського алфавіту, цифри і знак _. Не надавайте файлам імена, що містять букви кирилиці. Для того, щоб викладачу було простіше розібратися у файлах студентів, у назві файлу обов'язково указувати ваше прізвище і номер завдання.

Остання зміна: середа 31 серпень 2011 20:27