Словник


Словник до курсу. Тут ми розглянемо основні поняття і прізвища учених, які використовуються у цьому курсі

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2
  ALL

К

Криза літнього віку

нормативна криза в житті людини, пов'язана із змінами, що відбуваються у житті людини віком 55-65 років. Її суттю є оцінка цінності і смислу прожитого життя. Ця криза є досить гострою в житті людини.


М

Міжособистісне спілкування осіб віку пізньої дорослості

процес формування емоційних взаємин особи віку пізньої дорослості з окремими суб’єктами (свідомо діючими особами), які її оточують, що передбачає емоційне ставлення один до одного, взаємне соціальне пізнання, певний спосіб поведінки їх один з одним.


Мудрість

властивість людського розуму, що характеризується рівнем освоєння знань і підсвідомого досвіду і виражається в здатності доречного їх застосування в суспільстві, з урахуванням конкретної ситуації. Це когнітивна особливість людини, в основі якої лежить кристалізований культурно-обумовлений інтелект і яка пов’язана з досвідом і особистістю людини. Мудрість виявляється в експертній системі знань людини, зорієнтованій на практичну сторону життя, яка дозволяє робити зважені судження і давати корисні поради щодо життєво важливих питань. Знання, пов’язані з мудрістю дуже широкі, глибокі і збалансовані, можуть застосовуватися в особливих ситуаціях. Дії і вчинки людини, якій властива така особливість глибоко осмислені, поведінка відповідає обставинам, конкретній ситуації і власним можливостям. Мудрість набувається протягом життя, вона більше властива людям у старості. Мудра людина у цьому віці визнає відносність всіх знань, придбаних нею протягом життя в одному історичному періоді, усвідомлює безумовне значення життя перед обличчям самої смерті.


П

Продуктивність

(генеративність) 

характеризує прогресивну лінію розвитку особистості на етапі середньої дорослості. Це здатність озирнутися навколо, зацікавитися іншими людьми, стати продуктивним, що дає можливість бути щасливим та зумовлює бажання вплинути на майбутнє покоління через власних дітей, здійснити певний практичний або теоретичний внесок у розвиток суспільства.


С

Синдром спустошеного гнізда

почуття тотальної самотності та спустошеності, яке переживають батьки дорослих дітей, коли ті залишають батьківську домівку.


Смерть

остання критична подія в житті людини, яка на фізіологічному рівня є незворотнім припиненням всіх життєвих функцій.


Старіння

процес, постійні зміни, які відбуваються у зрілих, генетично представлених організмах, які існують у певних умовах середовища і просуваються у хронологічному віці. У результаті старіння настає старість.


Старіння населення

демографічна старість, зумовлена зростанням абсолютної і відносної кількості осіб похилого віку у загальній структурі населення. Старіння населення є результатом тривалих демографічних змін у характері відтворення населення, народжуваності, смертності та їхнього співвідношення, а також частково міграції. Це прогресивне явище, адже його передумовою є високий рівень економічного і соціального розвитку суспільства. Але наслідком старіння населення є соціальні, економічні і міжпоколінні проблеми. Головним показником старіння населення є народжуваність. Смертність та зростання середньої тривалості життя впливають на старіння населення, але більше свідчать про соціально-економічне благополуччя країни. Для оцінки старіння населення найчастіше використовують процентне співвідношення осіб, старших певного віку (60 або 65) і населення середнього віку.


Старість

період життя людини, який починається приблизно із 60 років і триває до смерті. Характеризується, з одного боку, обмеженням життєдіяльності організму, згортанням його окремих функцій, зниженням адаптаційних можливостей, з іншого боку – появою нових функцій, механізмів, можливостей, які сприяють пристосуванню особи до нової ситуації. Старість є результатом старіння.


Х

Холл Гренвілл Стенлі

 

Г.С.Холл

(1.02.1844-24.04.1924)

відомий американський психолог, засновник геронтопсихології, автор наукової праці "Старіння, остання половина життя" ("Senescence, the Last Half of Life") (1922).Page: (Previous)   1  2
  ALL