Словник


Словник до курсу. Тут ми розглянемо основні поняття і прізвища учених, які використовуються у цьому курсі

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

С

Синдром спустошеного гнізда

почуття тотальної самотності та спустошеності, яке переживають батьки дорослих дітей, коли ті залишають батьківську домівку.


Смерть

остання критична подія в житті людини, яка на фізіологічному рівня є незворотнім припиненням всіх життєвих функцій.


Старіння

процес, постійні зміни, які відбуваються у зрілих, генетично представлених організмах, які існують у певних умовах середовища і просуваються у хронологічному віці. У результаті старіння настає старість.


Старіння населення

демографічна старість, зумовлена зростанням абсолютної і відносної кількості осіб похилого віку у загальній структурі населення. Старіння населення є результатом тривалих демографічних змін у характері відтворення населення, народжуваності, смертності та їхнього співвідношення, а також частково міграції. Це прогресивне явище, адже його передумовою є високий рівень економічного і соціального розвитку суспільства. Але наслідком старіння населення є соціальні, економічні і міжпоколінні проблеми. Головним показником старіння населення є народжуваність. Смертність та зростання середньої тривалості життя впливають на старіння населення, але більше свідчать про соціально-економічне благополуччя країни. Для оцінки старіння населення найчастіше використовують процентне співвідношення осіб, старших певного віку (60 або 65) і населення середнього віку.


Старість

період життя людини, який починається приблизно із 60 років і триває до смерті. Характеризується, з одного боку, обмеженням життєдіяльності організму, згортанням його окремих функцій, зниженням адаптаційних можливостей, з іншого боку – появою нових функцій, механізмів, можливостей, які сприяють пристосуванню особи до нової ситуації. Старість є результатом старіння.