Словник


Словник до курсу. Тут ми розглянемо основні поняття і прізвища учених, які використовуються у цьому курсі

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

М

Міжособистісне спілкування осіб віку пізньої дорослості

процес формування емоційних взаємин особи віку пізньої дорослості з окремими суб’єктами (свідомо діючими особами), які її оточують, що передбачає емоційне ставлення один до одного, взаємне соціальне пізнання, певний спосіб поведінки їх один з одним.


Мудрість

властивість людського розуму, що характеризується рівнем освоєння знань і підсвідомого досвіду і виражається в здатності доречного їх застосування в суспільстві, з урахуванням конкретної ситуації. Це когнітивна особливість людини, в основі якої лежить кристалізований культурно-обумовлений інтелект і яка пов’язана з досвідом і особистістю людини. Мудрість виявляється в експертній системі знань людини, зорієнтованій на практичну сторону життя, яка дозволяє робити зважені судження і давати корисні поради щодо життєво важливих питань. Знання, пов’язані з мудрістю дуже широкі, глибокі і збалансовані, можуть застосовуватися в особливих ситуаціях. Дії і вчинки людини, якій властива така особливість глибоко осмислені, поведінка відповідає обставинам, конкретній ситуації і власним можливостям. Мудрість набувається протягом життя, вона більше властива людям у старості. Мудра людина у цьому віці визнає відносність всіх знань, придбаних нею протягом життя в одному історичному періоді, усвідомлює безумовне значення життя перед обличчям самої смерті.