Інкорпозизація

специфічне вище, частіше властиве людям у старості, що виявляється в замиканні їхніх інтересів на проблемах вузького соціального простору.

» Словник