Вікова психологія

галузь психологічної науки, яка вивчає вікову динаміку психіки людини, закономірності етапів психічного розвитку і формування особистості протягом онтогенезу від народження до старості. Тобто вікова психологія досліджує виникнення, і розвиток психічних процесів (відчуттів, сприйняття, пам’яті, мислення, мовлення, уяви, емоцій, тощо) і властивостей у дітей, підлітків, юнаків та дорослих, зумовлені віком зміни відношень між ними; вивчає процеси становлення різних видів діяльності (гри, навчання, праці, спілкування та ін.); формування психічних якостей особистості; вікові можливості засвоєння знань; головні чинники розвитку та формування особистості. Вона зосереджує увагу на розкритті співвідношення природних чинників (спадковість, визрівання організму тощо) і суспільних засобів, за допомогою яких реалізуються можливості психічного розвитку людини. Вікова психологіядосліджує рушійні сили індивідуального розвитку людської психіки, закономірності переходу від попередніх періодів до наступних, від нижчих етапів до вищих, новоутворення, які свідчать про такий перехід, з’ясовує індивідуально-типологічних відмінності у психічному розвитку дітей, підлітків, молоді та дорослих, встановлює фактори, що їх визначають тощо. Розділи вікової психології: дитяча психологія (новонароджений, немовля, ранній дитячий, дошкільний); психологія молодшого школяра; психологія підлітка; психологія ранньої юності (старшокласника); психологія дорослих, зрілого віку; геронтопсихологія (психологія похилого віку).

» Словник