Monday, 6 July 2020, 7:16 PM
Site: Навчальний сайт ХНАДУ
Course: Геронтопсихологія (Геропси)
Glossary: Словник до теми 2