Коментування тексту (25)

  1. Прочитати теоретичний матеріал заняття.
  2. зареєструватися на сервісі diigo.com
  3. Зробити 10 змістовний коментарів до розділу
    Стратегія управління часомСтраница з використанням сервісу
  4. Скопіювати коментарі та розмістити у цьому завданні.

1 коментар - 10 балів.