Дистанційний курс з дисципліни "Вантажознавство" призначений для студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)",  налагоджено на базі теоретичного курсу дисципліни "Вантажознавство" кафедри "Транспортні технології" (лектор - доц. Шуліка О.О.). 

Цей курс за дисципліною "Пасажирські перевезення" призначений для підтримки навчання студентів

Зовнішньоторговельні транспортні операціі

Строк проведення: 15.02.2010-14.06.2010 р., всього 18 тижнів, 6 годин на тиждень

Курс розрахований на студентів 4-го курсу, які навчаються за напрямком 1004-"Транспортні технології"

Дисципліна розкриває питання сучасногоміжнародно-правового забезпечення перевезень і порядок їхнього документаль­ногооформлення (як транспортної , так і митної документації).

Метою вивчення дисципліни є підготовка фахівців до самостійного рішення виробничих функцій та типових задач діяльності в галузі раціональної організації транспортного процесу при виконанні зовнішньоторговельного контракту.

Предметом дисципліни є педагогічно-адаптована система понять про принципи та моделі зовнішньоторговельних транспортних операцій приреалізації оптимального способу транспортування, передових форм та методів ворганізації перевізного процесу, а також визначення найбільш доцільних умоввиконання перевезень

Форми навчальної діяльності слухача: вивчення теоретичного матеріалу та його систематизація і узагальнення (формування презентацій, семантичних конспектів, SWOT-аналіз), виконання практичних завдань, участь в обговоренні поставлених питань та проблем (чат, форум), тестування.

Підготовка фахівців до самостійного рішення виробничих функцій та типових задач діяльності в галузі митно-тарифного регулювання при виконанні зовнішньоторговельного контракту.