Програма вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології при управлінні на транспорті» укладена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки  магістра  спеціальності 8.07010102 «Організація перевезень та управління на транспорті (автомобільному)».