Навчальна дисципліна "Організація навантажувально-розвантажувальних робіт" відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки обов'язкових навчальних дисциплін.

Програма вивчення навчальної дисципліни «Практичні аспекти управління ланцюгом постачань» складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки магістра спеціальності 275.03 - Транспортні технології (на автомобільному транспорті).