Даний курс передбачений для вивчення дисципліни "Основи менеджменту" студентами третього курсу денної форми навчання напрямку підготовки 275 "Транспортні технології". Використовуючи даний курс студенту матимуть змогу самостійно вивчати додаткову інформацію по дисципліни та перевіряти отримані в ході навчанні знання.

Підготовка фахівців до самостійного рішення виробничих функцій та типових задач діяльності в галузі митно-тарифного регулювання при виконанні зовнішньоторговельного контракту.