База даних "Законодавство України"

База даних "Законодавство України" призначена для широкого кола користувачів.
Вона містить документи:

  • Верховної Ради України;
  • Президента України;
  • Кабінету Міністрів України;
  • органів вищої судової гілки влади України;
  • міністерств і відомств, що зареєстровані в Міністерстві юстиції;
  • міжнародні документи.
Клацніть посилання http://zakon.rada.gov.ua/rules.html щоб відкрити ресурс.