Шаблон для оформлення тез доповіді

Тези доповідей повинні бути оформлені в редакторі MS Word 97-2003 і відповідати наступним вимогам. Тексти тез потрібно оформляти у форматі А4; інтервал одинарний; шрифт 14; поля зліва – 3,0; справа – 1,5; вгорі, внизу – 2,0; чітко диференціювати тире (–) і дефіс (-).

Послідовність оформлення:

  1. Прізвища, ім’я та по батькові авторів повністю (по ширині без абзацу), вчений ступінь, вчене звання, посада,

нижче – назва установи, e-mail.

  1. Назва роботи (напівжирний шрифт, заглавними літерами).
  2. Текст.
  3. Без списка літератури.
  4. Схеми та рисунки не приймаються.

 

 

Іванов Іван Іванович, канд. техн. наук, доцент, докторант

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Ivan_I_I@ukr.net

 

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ГАЛУЗІ З

ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Текст

        

 

          У заявці на участь вкажіть, будь ласка:

–    ПІБ (повністю);

–    вчений ступінь, звання, посада;

–       місце роботи (повна назва установи та підрозділу);

–       адреса, телефон, факс, е-mail;

–       тема доповіді;

–       форма участі (очна або заочна);

–       потреба в технічних засобах для демонстрації матеріалів доповіді;

–       необхідність готелю чи гуртожитку для проживання.

Остання зміна: четвер 19 квітень 2018 10:20