Теми тижня

 • Секція 1.

  s111

  Шляхи та засоби підвищення ефективності підготовки фахівців у вищому навчальному закладі для підвищення їх конкурентоспроможності на національному та міжнародному рівнях

  • Секція 2.

   Дослідження шляхів і засобів підвищення ефективності організації самостійної та наукової роботи студентів с2
   • Секція 3.

    с3
    Сучасні інформаційні технології підготовки фахівців з економіки і підприємництва
    • Секція 4.

     Проблеми підготовки фахівців з обліку та оподаткування с4
     • Секція 5.

      с5 Проблеми розвитку методології і організації навчальних дисциплін щодо підготовки фахівців в умовах міжнародної наукової та освітньої інтеграції