3.1. Властивості металів

 

 Властивості металів поділяються на фізичні, хімічні, механічні та технологічні.

Фізичні властивості металів.

До фізичних властивостей відносяться щільність, плавлення (температура плавлення), теплопровідність, теплове розширення.

Щільність - кількість речовини, що міститься в одиниці об'єму.

Плавлення - здатність металу переходити з кристалічного (твердого) стану в рідке з поглинанням теплоти.

Теплопровідність - здатність металу з тією чи іншою швидкістю проводити теплоту при нагріванні.

Електропровідність - здатність металу проводити електричний струм.

Теплове розширення - здатність металу збільшувати свій об'єм при нагріванні.

Хімічні властивості металів.

Хімічні властивості металів характеризують відношення їх до хімічних впливів різних активних середовищ. Кожен метал має певну здатність чинити опір цим діям. Основними хімічними властивостями металів є окислюваність і корозійна стійкість.

Механічні властивості металів.

До механічних властивостей металів відносять твердість, міцність, в'язкість, пружність і пластичність.

Твердість - здатність металу чинити опір проникненню в нього більш твердого тіла.

Міцність - здатність металу чинити опір руйнуванню під дією зовнішніх сил.

В'язкість - здатність металу чинити опір швидко зростаючим ударних навантажень.

Пружність - здатність металу відновлювати свою первинну форму і розміри після зняття діючого навантаження.

Пластичність - здатність металу, не руйнуючись, змінювати свою форму під дією навантаження та зберігати отриману форму після зняття навантаження.

Технологічні властивості металів.

Технологічні властивості металів визначають їх здатність піддаватися різним видам обробки. Основними технологічними властивостями металів є ковкість, зварюваність, рідиннотекучість, прогартованість, обробка різанням.

Ковкість - здатність металу змінювати свою форму в нагрітому або холодному стані під дією зовнішніх сил.

Зварюваність - здатність двох частин металу при нагріванні міцно з'єднуватися один з одним.

Рідиннотекучість - здатність розплавленого металу легко розтікатися і добре заповнювати форму.

Прогартованість - здатність металу гартуватися на ту чи іншу глибину.

Обробка різанням - здатність металу піддаватися механічній обробці ріжучим інструментом з певною швидкістю і зусиллям різання.

Остання зміна: вівторок 27 грудень 2016 19:44