Голосарій


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Г

Газовий конденсат

суміш рідких вуглеводнів (С5Н12 і вищі), що виділяється з природних газів при експлуатації газоконденсатних покладів в результаті зниження температури і пластового тиску (нижче за тиск початку конденсації). Газовий конденсат використовується як паливо, а також для переробки в прямогінний бензин (з октановим числом менше 65), дизельне і пічне паливо.


Ж

Жирний газ

природний горючий газ з групи вуглеводнів, який характеризується підвищеним (понад 15%) вмістом важких вуглеводнів (С3Н8+вищі). До цих газів належать нафтові (попутні) гази нафтових та гази газоконденсатних покладів, добре ізольовані від гіпергенних впливів. У промислових умовах у цю ж категорію входять гази, які містять важкі високомолекулярні рідкі та тверді вуглеводні висококиплячих фракцій і водяна пара. Жирний газ піддають осушуванню, відбензинюванню та очищенню на устаткуваннях газонафтових промислів і на газопереробних заводах.


Р

Розчи́нність

здатність речовини утворювати з іншими речовинами гомогенні системи - розчини