Голосарій


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Б

Балансові запаси горючих копалин

група запасів корисних копалин,які на момент оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками можна економічно ефективно видобути і використати при сучасній техніці і технології видобування. У групу включаються запаси категорій А, В, С1, і С2, що задовольняють вимогам кондицій за якістю, кількістю, технол. властивостями мінеральної сировини і гірничотехн. умовам експлуатації родовища


Г

Газовий конденсат

суміш рідких вуглеводнів , що виділяється з природних газів при експлуатації газоконденсатних покладів в результаті зниження температури і пластового тиску (нижче за тиск початку конденсації). Газовий конденсат використовується як паливо, а також, як сировина для технологічної переробки у товарні продукти.


Геологі́чний ро́зріз

це графічне зображення на вертикальній площині будови надр або родовища (продуктивної частини розрізу, експлуатаційного об'єкта, покладу), яке складене по розрізах свердловин і показує тектонічну будову, співвідношення гірських порід різного віку, умови їх залягання, товщини продуктивних пластів і характер їх неоднорідності, положення початкових контактів між газом, нафтою, водою, положення стовбурів і вибоїв свердловин, інтервалів перфорації, вироблених ділянок пластів та ін.


Горючі сланці

тверді горючі корисні копалини, осадові породи, що містять в основному аквагенну органічну речовину (вимерлих морських і озерних тварин, альгу тощо), що ріднить їх з нафтою


Н

Нафтогазоносний район

асоціація суміжних зон нафтогазонакопичення, яка характеризується спільністю геологічної будови і розвитку, літолого-фаціальних умов і умов регіонального нафтогазонакопичення. Головною ознакою НГР є належність зон нафтогазонакопичення (які входять до його складу) до одного й того ж геоструктурного елементу більш високого, щодо них, рангу. Нафтогазоносний район є частиною нафтогазоносної області