Теми тижня

 • Загальне

  Лектор та розробник - Симбірський Геннадій Дмитрович , доцент кафедри Інформатики і прикладной математики, 

  кандидат технічних наук (simbir.gd@gmail.com, 066-129-04-75).

  Навчальна дисципліна "Інформаційні системи та технології" розроблена  Симбірським Г.Д. відповідно до освітньо-

  професійного  плану підготовки бакалаврів напряму  275.03  "Транспортні  технології"  факультету транспортних 

  систем ХНАДУ для студентів 2-го курсу, 2-й семестр, потік 2Тз, заочна форма навчання. 

   ================================================================================= • Тиждень 1

  Теоретичний матеріал

  • Тиждень 2

   Лабораторні роботи

   • Контрольна робота