Теми тижня

 • Загальне

  Лектор та розробник - Симбірський Геннадій Дмитрович , доцент кафедри Інформатики і прикладной математики, 

  кандидат технічних наук (simbir.gd@gmail.com, 066-129-04-75).

  Навчальна дисципліна "Інформаційні технології в керуванні АТЗ" розроблена  Симбірським Г.Д. відповідно до

   освітньо-професійного  плану підготовки магістрів спеціальності 133  "Галузеве машинобудування", 142  "Енергетичне

   машинобудування",  274  "Автомобільний транспорт"    автомобільного факультету  ХНАДУ для  студентів 1-го курсу

   магістратури, 2-й семестр, потоки 5А, 5АА, 5АД денна форма навчання. 

 • ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ АТЗ

  Тиждень 1-2

  31 січня - 13 лютого

  • ТЕМА 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ДВЗ

   Тиждень 3-4

   14 лютого - 27 лютого

   • ТЕМА 3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ГАЛЬМАМИ АВТОМОБІЛЯ

    Тиждень 5-6

    28 лютого - 13 березня

    • ТЕМА 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ТРАНСМІСІЄЮ АВТОМОБІЛЯ

     Тиждень 7-8

     14 березня - 27 березня

     • 5 квітня - 18 квітня

      Тиждень 9-10

      • 13 апреля - 26 апреля

       Тиждень 11-12

       • 27 апреля - 10 мая

        Тиждень 13-14

        • 11 мая - 24 мая

         Тиждень 15-16