Навчальна дисципліна "Інформатика" (Основи програмування) розроблена доцентом кафедри Інформатики та прикладної математики Симбірським Г.Д. відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів напряму підготовки    275.03  "Транспортні  технології"  факультету транспортних систем ХНАДУ (потік 1Т, денна форма навчання, весняний семестр) у 2020 р.

Для студентів 1-го курсу заочної форми навчання факультету транспортних систем (потік 1Тз)

Для студентів денної форми навчання потоку 2Т (ФТС)

Для студентів заочної форми навчання потоку 2Тз

Навчальна дисципліна "Інформаційні технології в керуванні АТЗ" розроблена доцентом кафедри Інформатики та прикладної математики Симбірським Г.Д. відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки магістрів напряму підготовки    "Автомобільний транспорт"  автомобільного факультету ХНАДУ (потік 5А, денна форма навчання) у 2019 р

 

Навчальна дисципліна "Інформаційні технології в керуванні АТЗ" розроблена доцентом кафедри Інформатики та прикладної математики Симбірським Г.Д. відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки магістрів напряму підготовки    "Автомобільний транспорт"  автомобільного факультету ХНАДУ (потік 6Аз, заочна форма навчання) у 2019 р