Структура за темами

 • Захист 11.11.20

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ
  засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.059.02 від 11 листопада 2020 р.
   
  1. Захист дисертації Абрамової Людмили Сергіївни «Теоретичні основи формування розподілених систем управління дорожнім рухом у містах» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи.
  Науковий консультант:
  доктор технічних наук, професор Нагорний Євген Васильович, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, завідувач кафедри транспортних технологій
  Офіційні опоненти:    
  доктор технічних наук, професор Поліщук Володимир Петрович, Національний транспортний університет, завідувач кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху
  доктор технічних наук, професор Шраменко Наталя Юріївна, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, професор кафедри транспортних технологій і логістики
  доктор технічних наук, професор Алексієв Володимир Олегович, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, професор кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій

  2. Розгляд заяви здобувача Худякова Ігора Валентиновича, старший викладач кафедри експлуатації суднових енергетичних установок, Херсонська державна морська академія. Дисертація:«Удосконалення методів оперативного контролю технічного стану транспортного засобу в умовах експлуатації» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. 

  Науковий керівник: Грицук Ігор Валерійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії. 

  Робота виконана в Херсонської державної морської академії. • Захист 03.03.2021

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ
  засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.059.02 від 3 березня 2021 р.
   
  1. Захист дисертації ЗІНЬКА РОМАНА ВОЛОДИМИРОВИЧА «НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ШАСІ СПЕЦІАЛЬНИХ АВТОМОБІЛІВ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОЛІСНИХ І ГУСЕНИЧНИХ МАШИН» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.02 Автомобілі і трактори.
  Науковий консультант: 
  доктор технічних наук, професор Горбай Орест ЗеноновичНаціональний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри автомобілебудування.

   Офіційні опоненти:         

  доктор технічних наук, професор Клименко Валерій Іванович, Харківський національний автомобільно-дорожний університет, завідувач кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула;

  доктор технічних наук, доцент Макаров Володимир Андрійович, Вінницький національний технічний університет, професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту;

  доктор технічних наук, професор Монастирський Юрій АнатолійовичКриворізький національний університет, завідувач кафедри автомобільного транспорту


 • Захист 24 березня

 • Захист 7 квітня

 • Захист 21 квітня 12:00

 • Захист дисертації ТАРАСОВА Ю.В. 11 травня 2021 р.

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ
  засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.059.02 від 11 травня 2021 р.
   
  1. Захист дисертації ТАРАСОВА ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА «НАУКОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПРИ  ПРОЄКТУВАННІ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори

   


  • Секція 8

   • Секція 9