Структура за темами

 • Методи дослідження в економіці і менеджменті (доц. Федотова І.В., аспіранти)

  Програма навчальної дисципліни «Методи дослідження в економіці і менеджменті» складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки доктора філософії спеціальності 073 «Менеджмент». Метою дисципліни є: розвинути в аспірантів комплексне уявлення про методологію та технологію проведення досліджень, а також професійних науково-дослідних компетенцій, що забезпечують здатність і готовність аспірантів до самостійного виконання науково-дослідної діяльності в економіці і менеджменті. 

  Автор курсу: к.е.н., доц. Федотова І.В.

 • Тема 1. Основні принципи і підходи до формування методології досліджень в економіці та менеджменті

  • Тема 2. Організація економічних досліджень та класифікація методів збору бізнес-інформації

   • Тема 3. Специфіка використання якісних методів дослідження

    • Тема 4. Кількісні методи збору та аналізу бізнес-інформації

     • Тема 5. Методи прогнозування економічних показників

      • Тема 6. Використання статистичних методів для вирішення конкретних управлінських проблем

       • Тема 7. Методи стратегічного аналізу

        • Тема 8. Консалтингові методи і підходи до вирішення наукових проблем