Структура за темами

 • Управління міжорганізаційними взаємовідносинами (доц. Федотова І.В., аспіранти)

  Програма навчальної дисципліни Управління міжорганізаційними взаємовідносинами ” складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки доктора філософії спеціальності 073 «Менеджмент». Метою вивчення навчальної дисципліни є: розвиття в аспірантів дослідницьких навиків в області менеджменту та маркетингу взаємовідносин, а також отримання теоретичних знань в області сучасних тенденцій розвитку міжорганізаційних відносин, придбання навичок і умінь вирішення практичних ситуацій, пов'язаних з аналізом конкурентного середовища на ринках, визначенням суб'єктів, що займають домінуюче становище, формування системи взаємовідносин АТП з його основними партнерами, враховуючи задоволення потреб партнерів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

  Автор курсу: к.е.н., доц. Федотова І.В.

 • Тема 1. Інтеграційні процеси в сучасній економіці

  • Тема 2. Теоретичні та методологічні основи маркетингу партнерських відносин

   • Тема 3. Розвиток міжорганізаційної мережевої взаємодії

    • Тема 4. Форми міжорганізаційної кооперації підприємств

     • Тема 5. Визначення рівня міжорганізаційних взаємовідносин

      • Тема 6. Формування лояльності партнерів до підприємства

       • Тема 7. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в розвитку мережевих структур

        • Тема 8. Основні стратегії управління взаєминами партнерів в мережевих структурах