ІVВсеукраїнська науково-практична конференція студентів,

аспірантів та молодих вчених

 

«Сучасні напрямки

розвитку економіки і

менеджменту на

підприємствах України»