II Міжнародна науково-практична конференція «Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці» 29 травня 2018 року